Den 17 juni förändras busstrafiken i Gävle centrum

Gävle kommun bygger om och förstärker stenmurskajen mot Gavleån mellan Kungsbron och Rådmansbron. Arbetet sker i olika steg under några år, vilket kommer att påverka busstrafiken med ändrade linjesträckningar och hållplatser för nästan alla linjer. 


Nya linjesträckningar och nya hållplatser från 17 juni

  • Nästan alla linjer på Gävle Rådhuset får nya hållplatslägen.
  • Två nya hållplatser Gävle Rådhuset L och Gävle Rådhuset S kommer att sättas upp på Nygatan.
  • Linjerna 1 och 95 kan inte längre köra Norra Strandgatan utan får ny körväg via Nygatan och Centralplan.
  • Två nya hållplatser Gävle Central A och Gävle Central B sätts upp utanför Gävle Central.
  • Hållplatserna Gävle Central läge V och S på Norra Strandgatan tas bort. 

 

Hållplatser vid Rådhuset från 17 juni: 

Hållplatser vid Gävle Central från 17 juni:

Karta över hållplatser vid Gävle Central från 17 juni 2024

Läs mer om arbetet här: Kajen mellan Kungsbron och Rådmansbron renoveras – Gävle kommun (gavle.se)