Linje 14 Gävle. Hållplatserna Sofia Magdalena och Holmkanalen är avstängda tills vidare
Linje 64 och 68 i Söderhamn. Hållplats Kraften mot Söderhamn är avstängd under vintern.
Linje 14 Gävle. Hållplatserna Sofia Magdalena och Holmkanalen är avstängda tills vidare
Linje 64 och 68 i Söderhamn. Hållplats Kraften mot Söderhamn är avstängd under vintern.