Linje 14 Gävle. Hållplatserna Sofia Magdalena och Holmkanalen är avstängda tills vidare
Linje 3, 4, 12, 14 i Gävle. Hållplatsen Biblioteket tas bort permanent från och med torsdag 19 november
Planerade banarbeten
Linje 14 Gävle. Hållplatserna Sofia Magdalena och Holmkanalen är avstängda tills vidare
Linje 3, 4, 12, 14 i Gävle. Hållplatsen Biblioteket tas bort permanent från och med torsdag 19 november
Planerade banarbeten