Personalbrist påverkar kollektivtrafiken
Inställt Sj-tåg Sundsvall C - Gävle Central kl 19:03 2020-03-29
Inställt SJ-tåg Sundsvall C - Gävle Central kl 4:58 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Gävle Central - Sundsvall C kl 5:12 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Sundsvall C - Gävle Central kl 8:05 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Gävle Central - Sundsvall C kl 8:45 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Gävle Central - Sundsvall C kl 10:45 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Sundsvall C - Gävle Central kl 11:05 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Sundsvall C - Gävle Central kl 12:05 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Gävle Central - Sundsvall C kl 12:45 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Sundsvall C - Gävle Central kl 14:05 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Gävle Central - Sundsvall C kl 15:45 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Sundsvall C - Gävle Central kl 16:05 2020-03-30
Hållplatserna Siggesta, Asta och Söribacken
Personalbrist påverkar kollektivtrafiken
Inställt Sj-tåg Sundsvall C - Gävle Central kl 19:03 2020-03-29
Inställt SJ-tåg Sundsvall C - Gävle Central kl 4:58 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Gävle Central - Sundsvall C kl 5:12 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Sundsvall C - Gävle Central kl 8:05 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Gävle Central - Sundsvall C kl 8:45 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Gävle Central - Sundsvall C kl 10:45 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Sundsvall C - Gävle Central kl 11:05 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Sundsvall C - Gävle Central kl 12:05 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Gävle Central - Sundsvall C kl 12:45 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Sundsvall C - Gävle Central kl 14:05 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Gävle Central - Sundsvall C kl 15:45 2020-03-30
Inställt SJ-tåg Sundsvall C - Gävle Central kl 16:05 2020-03-30
Hållplatserna Siggesta, Asta och Söribacken