Linje 2 och 4 i Sandviken. Hållplatserna Agavägen, Sandvikens sjukhus och Örtagården i riktning mot Hedgrind och Björksätra är tillfälligt avstängda.
Linje 64 och 68 Söderhamn. Hållplats Kraften i riktning mot Söderhamn är avstängd fram till våren.
Linje 22, 51, 52, 55 Bollnäs. Hållplats Tegelbruksvägen i Röste är flyttad in på Tegelmästarvägen bakom Albert och Herbert.
Linje 2 och 4 i Sandviken. Hållplatserna Agavägen, Sandvikens sjukhus och Örtagården i riktning mot Hedgrind och Björksätra är tillfälligt avstängda.
Linje 64 och 68 Söderhamn. Hållplats Kraften i riktning mot Söderhamn är avstängd fram till våren.
Linje 22, 51, 52, 55 Bollnäs. Hållplats Tegelbruksvägen i Röste är flyttad in på Tegelmästarvägen bakom Albert och Herbert.