Sandviken. Hållplats Enen är tillfälligt avstängd från torsdag 20 oktober 09.00 och tills vidare.
Ändrad linjesträckning för stadstrafiken i Bollnäs.
Från 11 december gäller nya hållplatslägen vid Hudiksvalls station.
Flyttat hållplatsläge Hudiksvalls station linje 21, 28 och 53
Linje 11 Sandviken. Hållplats Orrvägen är tillfälligt avstängd tisdag 6 december till torsdag 8 december 16.00
Linje 14 Gävle. Hållplatserna Sofia Magdalena och Holmkanalen är avstängda tills vidare
Linje 6 Bollnäs. Hållplatserna Torsbergsgymnasiet, Sysslomansgatan trafikeras inte av linje 6 fram till 10 december.
Linje 46 och 241 Hofors. Hållplats Rönningen trafikeras inte av linje 46 mot Robertsholm och linje 241 mot Falun tills vidare.
Linje 76 Bollnäs. Hållplats Sysslomansgatan trafikeras inte. Vissa av linje 76 turer trafikerar Torsbergsgymnasiet. Ändringarna gäller fram till 10 december
Linje 64 och 68 Söderhamn. Hållplats Kraften i Bergvik i riktning mot Söderhamn är avstängd fram till våren.
Sandviken. Hållplats Enen är tillfälligt avstängd från torsdag 20 oktober 09.00 och tills vidare.
Ändrad linjesträckning för stadstrafiken i Bollnäs.
Från 11 december gäller nya hållplatslägen vid Hudiksvalls station.
Flyttat hållplatsläge Hudiksvalls station linje 21, 28 och 53
Linje 11 Sandviken. Hållplats Orrvägen är tillfälligt avstängd tisdag 6 december till torsdag 8 december 16.00
Linje 14 Gävle. Hållplatserna Sofia Magdalena och Holmkanalen är avstängda tills vidare
Linje 6 Bollnäs. Hållplatserna Torsbergsgymnasiet, Sysslomansgatan trafikeras inte av linje 6 fram till 10 december.
Linje 46 och 241 Hofors. Hållplats Rönningen trafikeras inte av linje 46 mot Robertsholm och linje 241 mot Falun tills vidare.
Linje 76 Bollnäs. Hållplats Sysslomansgatan trafikeras inte. Vissa av linje 76 turer trafikerar Torsbergsgymnasiet. Ändringarna gäller fram till 10 december
Linje 64 och 68 Söderhamn. Hållplats Kraften i Bergvik i riktning mot Söderhamn är avstängd fram till våren.