Omledning av linje 52 i Arbrå
Busslinjer dras in under sommaren
Hållplats Gävle Central S indragen
Totalavstängning av järnvägen mellan Gävle och Söderhamn 2 augusti-21 november
Omledning av linje 52 i Arbrå
Busslinjer dras in under sommaren
Hållplats Gävle Central S indragen
Totalavstängning av järnvägen mellan Gävle och Söderhamn 2 augusti-21 november