Hållplatsen för linje 1 mot Bomhus är tillfälligt flyttad vid rådhuset i Gävle
Hållplatsen för linje 1 mot Bomhus är tillfälligt flyttad vid Gävle central
Linje 1 mot Bomhus fortsätter trafikera Rådhuset R och Gävle Central G.
Hållplatsen för linje 1 mot Bomhus är tillfälligt flyttad vid rådhuset i Gävle
Hållplatsen för linje 1 mot Bomhus är tillfälligt flyttad vid Gävle central
Linje 1 mot Bomhus fortsätter trafikera Rådhuset R och Gävle Central G.