Indragna hållplatser för buss linje 39, 80, 83, 100 och 172
Hållplatsen för linje 1 mot Bomhus är tillfälligt flyttad vid rådhuset i Gävle
Hållplatsen för linje 1 mot Bomhus är tillfälligt flyttad vid Gävle central
Omledning av linje 52 i Arbrå
Förseningar kan förekomma för linje 20
Linje 25 natten mot söndag
Indragna hållplatser för buss linje 39, 80, 83, 100 och 172
Hållplatsen för linje 1 mot Bomhus är tillfälligt flyttad vid rådhuset i Gävle
Hållplatsen för linje 1 mot Bomhus är tillfälligt flyttad vid Gävle central
Omledning av linje 52 i Arbrå
Förseningar kan förekomma för linje 20
Linje 25 natten mot söndag