Hej! Vart vill du resa?

Indragna hållplatser linje 100
Sandviken linje 13
Linje 21 ny linjesträckning i Näsviken
Linje 65 Kungsgården
Linje 99 Hagaström
Hållplats Hakke gård
Gävle linje 14 ny linjesträckning uppskjuten
Gävle hållplats Stigslund skola
Indragna hållplatser linje 100
Sandviken linje 13
Linje 21 ny linjesträckning i Näsviken
Linje 65 Kungsgården
Linje 99 Hagaström
Hållplats Hakke gård
Gävle linje 14 ny linjesträckning uppskjuten
Gävle hållplats Stigslund skola
Indragna hållplatser linje 100
Sandviken linje 13
Linje 21 ny linjesträckning i Näsviken
Linje 65 Kungsgården
Linje 99 Hagaström
Hållplats Hakke gård
Gävle linje 14 ny linjesträckning uppskjuten
Gävle hållplats Stigslund skola
2019-08-16 07:55
Nu har du chans att prova på att resa gratis med kollektivtrafiken i 30-dagar
2019-08-15 10:20
Kom ihåg din skolbiljett när du ska resa med bussen eller X-tåget till skolan!
2019-07-15 10:37
Priserna ändras på alla enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter
2019-06-24 07:00
Den 1 juli 2019 träder en ny lag i kraft som ska bidra till att minska rökningen i samhället