Linje 14 Gävle. Hållplatserna Sofia Magdalena och Holmkanalen är avstängda tills vidare
Linje 64 och 68 i Söderhamn. Hållplats Kraften mot Söderhamn är avstängd under vintern.
Busslinje 4 i Gävle är hållplats Domargränd, Vallbacksskolan och S Slottsgatan indragen
Linje 14 Gävle. Hållplatserna Sofia Magdalena och Holmkanalen är avstängda tills vidare
Linje 64 och 68 i Söderhamn. Hållplats Kraften mot Söderhamn är avstängd under vintern.
Busslinje 4 i Gävle är hållplats Domargränd, Vallbacksskolan och S Slottsgatan indragen