Hållplatsen för linje 1 mot Bomhus är tillfälligt flyttad vid rådhuset i Gävle
Hållplatsen för linje 1 mot Bomhus är tillfälligt flyttad vid Gävle central
Linje 1 mot Bomhus fortsätter trafikera Rådhuset R och Gävle Central G.
Buss linje 49 från Gävle Maxim - Hedesunda bstn kl 6:33 körs med blå buss
Buss linje 195 från Harkskär - Gävle Central kl 7:10 körs med blå buss
Buss linje 49 från Hedesunda bstn - Gävle Maxim kl 7:25 körs med blå buss
Buss linje 49 från Gävle Maxim - Gysinge brukshandel kl 8:28 körs med blå buss
Buss linje 48 från Gysinge brukshandel - Gävle Maxim kl 9:40 körs med blå buss
Hållplatsen för linje 1 mot Bomhus är tillfälligt flyttad vid rådhuset i Gävle
Hållplatsen för linje 1 mot Bomhus är tillfälligt flyttad vid Gävle central
Linje 1 mot Bomhus fortsätter trafikera Rådhuset R och Gävle Central G.
Buss linje 49 från Gävle Maxim - Hedesunda bstn kl 6:33 körs med blå buss
Buss linje 195 från Harkskär - Gävle Central kl 7:10 körs med blå buss
Buss linje 49 från Hedesunda bstn - Gävle Maxim kl 7:25 körs med blå buss
Buss linje 49 från Gävle Maxim - Gysinge brukshandel kl 8:28 körs med blå buss
Buss linje 48 från Gysinge brukshandel - Gävle Maxim kl 9:40 körs med blå buss