Linje 12 och 99 Gävle. Hållplatserna Engelbrektsgatan och Borgarskolan avstängd för linje 12 och 99 tills vidare.
Hållplats Kraften avstängd i riktning mot Söderhamn.
Planerade banarbeten
Linje 12 och 99 Gävle. Hållplatserna Engelbrektsgatan och Borgarskolan avstängd för linje 12 och 99 tills vidare.
Hållplats Kraften avstängd i riktning mot Söderhamn.
Planerade banarbeten