Linje 14 kan inte trafikera hållplatserna Korpvägen och Urbergsterrassen
Hållplats Kraften i Bergvik indragen tillsvidare
Hållplatsen för linje 1 mot Bomhus är tillfälligt flyttad vid rådhuset i Gävle
Hållplatsen för linje 1 mot Bomhus är tillfälligt flyttad vid Gävle central
Linje 14 kan inte trafikera hållplatserna Korpvägen och Urbergsterrassen
Hållplats Kraften i Bergvik indragen tillsvidare
Hållplatsen för linje 1 mot Bomhus är tillfälligt flyttad vid rådhuset i Gävle
Hållplatsen för linje 1 mot Bomhus är tillfälligt flyttad vid Gävle central