Ändrad linjesträckning för stadstrafiken i Bollnäs.
Från 11 december gäller nya hållplatslägen vid Hudiksvalls station.
Flyttat hållplatsläge Hudiksvalls station linje 21, 28 och 53
Sandviken. Hållplats Enen är tillfälligt avstängd från torsdag 20 oktober 09.00 och tills vidare.
Försening på buss linje 62, 65 och 67 och Söderhamn linje 2 på grund av framkomlighetsproblem
Linje 4 och 99 Gävle. Hållplats Gävle sjukhus ingång 31 är avstängd fredag 16 december 06.00 till onsdag 21 december 23.30
Linje 14 Gävle. Hållplatserna Sofia Magdalena och Holmkanalen är avstängda tills vidare
Linje 6 Bollnäs. Hållplatserna Torsbergsgymnasiet, Sysslomansgatan trafikeras inte av linje 6 fram till 10 december.
Linje 46 och 241 Hofors. Hållplats Rönningen trafikeras inte av linje 46 mot Robertsholm och linje 241 mot Falun tills vidare.
Linje 76 Bollnäs. Hållplats Sysslomansgatan trafikeras inte. Vissa av linje 76 turer trafikerar Torsbergsgymnasiet. Ändringarna gäller fram till 10 december
Linje 64 och 68 Söderhamn. Hållplats Kraften i Bergvik i riktning mot Söderhamn är avstängd fram till våren.
Linje 6 och 76 Bollnäs. Från 11 december tas hållplats Rikets sal bort permanent.
Ändrad linjesträckning för stadstrafiken i Bollnäs.
Från 11 december gäller nya hållplatslägen vid Hudiksvalls station.
Flyttat hållplatsläge Hudiksvalls station linje 21, 28 och 53
Sandviken. Hållplats Enen är tillfälligt avstängd från torsdag 20 oktober 09.00 och tills vidare.
Försening på buss linje 62, 65 och 67 och Söderhamn linje 2 på grund av framkomlighetsproblem
Linje 4 och 99 Gävle. Hållplats Gävle sjukhus ingång 31 är avstängd fredag 16 december 06.00 till onsdag 21 december 23.30
Linje 14 Gävle. Hållplatserna Sofia Magdalena och Holmkanalen är avstängda tills vidare
Linje 6 Bollnäs. Hållplatserna Torsbergsgymnasiet, Sysslomansgatan trafikeras inte av linje 6 fram till 10 december.
Linje 46 och 241 Hofors. Hållplats Rönningen trafikeras inte av linje 46 mot Robertsholm och linje 241 mot Falun tills vidare.
Linje 76 Bollnäs. Hållplats Sysslomansgatan trafikeras inte. Vissa av linje 76 turer trafikerar Torsbergsgymnasiet. Ändringarna gäller fram till 10 december
Linje 64 och 68 Söderhamn. Hållplats Kraften i Bergvik i riktning mot Söderhamn är avstängd fram till våren.
Linje 6 och 76 Bollnäs. Från 11 december tas hållplats Rikets sal bort permanent.