Linje 14 Gävle. Hållplatserna Sofia Magdalena och Holmkanalen är avstängda tills vidare
Linje 1 Gävle. Hållplatsläget på Rådhuset är tillfälligt flyttat till hållplatsläge R på Rådhuset. Hållplats Gävle Central trafikeras tillfälligt inte av linje 1 riktning mot Bomhus.
Linje 3 och 37 i Hudiksvall. Hållplatserna Fiskebyvägen och Björkberg är avstängd måndag 6 december till fredag 10 december
Linje 14 Gävle. Hållplatserna Sofia Magdalena och Holmkanalen är avstängda tills vidare
Linje 1 Gävle. Hållplatsläget på Rådhuset är tillfälligt flyttat till hållplatsläge R på Rådhuset. Hållplats Gävle Central trafikeras tillfälligt inte av linje 1 riktning mot Bomhus.
Linje 3 och 37 i Hudiksvall. Hållplatserna Fiskebyvägen och Björkberg är avstängd måndag 6 december till fredag 10 december