Linje 1 och 99 Gävle. Hållplats Rådhuset läge H är flyttat till Rådhuset läge N.
Linje 80 Ovanåker. Hållplats Viksjöfors skola är avstängd fram till 18 augusti.
1 maj till december, Söderhamn centrum. Hållplats Järnbron flyttas och Södra Hamngatan stängs av
Planerade banarbeten
Linje 1 och 99 Gävle. Hållplats Rådhuset läge H är flyttat till Rådhuset läge N.
Linje 80 Ovanåker. Hållplats Viksjöfors skola är avstängd fram till 18 augusti.
1 maj till december, Söderhamn centrum. Hållplats Järnbron flyttas och Södra Hamngatan stängs av
Planerade banarbeten