Inställt X-tåg Gävle Central - Ljusdals Resecentrum kl 8:05 2021-10-26
Inställt X-tåg Ljusdals Resecentrum - Gävle Central kl 11:07 2021-10-26
Omledning av linje 52 i Arbrå
Linje 3 Gävle Furumovägen avstängd tills vidare
Linje 21, 53, 58 Hälsingland. Förseningar kan förekomma på väg 84 mellan Ljusdal och Hudiksvall.
Buss linje 49 från Hedesunda bstn - Gävle Maxim kl 9:00 körs med blå buss
Linje 3 och 37 i Hudiksvall. Hållplatserna Fiskebyvägen och Björkberg är avstängd måndag 1 november till onsdag 3 november.
Totalavstängning av järnvägen mellan Gävle och Söderhamn 2 augusti-21 november
Inställt X-tåg Gävle Central - Ljusdals Resecentrum kl 8:05 2021-10-26
Inställt X-tåg Ljusdals Resecentrum - Gävle Central kl 11:07 2021-10-26
Omledning av linje 52 i Arbrå
Linje 3 Gävle Furumovägen avstängd tills vidare
Linje 21, 53, 58 Hälsingland. Förseningar kan förekomma på väg 84 mellan Ljusdal och Hudiksvall.
Buss linje 49 från Hedesunda bstn - Gävle Maxim kl 9:00 körs med blå buss
Linje 3 och 37 i Hudiksvall. Hållplatserna Fiskebyvägen och Björkberg är avstängd måndag 1 november till onsdag 3 november.
Totalavstängning av järnvägen mellan Gävle och Söderhamn 2 augusti-21 november