Inställt X-tåg 8358 Gävle Central - Sundsvall V kl 16:13 2021-07-30
Inställt X-tåg Sundsvall V - Gävle Central kl 21:32 2021-07-30
Omledning av linje 52 i Arbrå
Busslinjer dras in under sommaren
Hållplats Gävle Central S indragen
Banarbete Gävle - Ljusdal 26-30 juli
Totalavstängning av järnvägen mellan Gävle och Söderhamn 2 augusti-21 november
Inställt X-tåg 8358 Gävle Central - Sundsvall V kl 16:13 2021-07-30
Inställt X-tåg Sundsvall V - Gävle Central kl 21:32 2021-07-30
Omledning av linje 52 i Arbrå
Busslinjer dras in under sommaren
Hållplats Gävle Central S indragen
Banarbete Gävle - Ljusdal 26-30 juli
Totalavstängning av järnvägen mellan Gävle och Söderhamn 2 augusti-21 november