Planerade banarbeten


Trafikverket utför varje år underhållsarbeten efter järnvägen vilket påverkar tågtrafiken genom länet. Arbetena utförs under vår, sommar och höst på sträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall i olika omfattning.

24 april-5 maj Gävle - Sundsvall
Måndag till fredag ställs vissa tåg in dagtid och bussar körs enligt särskild tidtabell.

13 maj-4 juni Gävle - Ljusdal
Vissa tåg ställs in och bussar körs enligt särskild tidtabell.

22-24 maj samt 27-28 maj Sundsvall C - Sundsvall V
Vissa avgångar ersätts med buss mellan Sundsvall C och Sundsvall V. 

10-16 juli Gävle - Ljusdal
Vissa tåg ställs in och bussar körs enligt särskild tidtabell.