Planerade banarbeten


Trafikverket utför varje år underhållsarbeten efter järnvägen vilket påverkar tågtrafiken genom länet. Arbetena utförs under vår, sommar och höst på sträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall i olika omfattning.

Här hittar du information om aktuella och kommande banarbeten. För att se hur din avgång påverkas, sök din resa i reseplaneraren eller i X-trafiks app. 

Ersättningsbussar körs från hållplats X. 


19-23 juli Gävle-Sundsvall
Vissa tåg ställs in mellan 9.00-15.00 måndag-fredag och ersätts med buss enligt särskild tidtabell.

26-30 juli Gävle-Ljusdal
Vissa tåg ställs in mellan 9.00-15.00 måndag-fredag och ersätts med buss enligt särskild tidtabell.

2 augusti-21 november Gävle-Söderhamn
Järnvägen är avstängd för all tågtrafik mellan Gävle och Söderhamn, under tiden leds trafiken om eller ersätts med buss. Läs mer.


Vid banarbeten kan anslutningar till andra bussar och tåg inte garanteras och därmed gäller inte X-trafiks förseningsersättning.