Planerade banarbeten


Trafikverket utför varje år underhållsarbeten efter järnvägen vilket påverkar tågtrafiken genom länet. Arbetena utförs under vår, sommar och höst på sträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall i olika omfattning.

Här hittar du information om aktuella och kommande banarbeten. För att se hur din avgång påverkas, sök din resa i reseplaneraren eller i X-trafiks app. 

Ersättningsbussar körs från hållplats X. 
 

10 maj Gävle-Ljusdal
Måndag är banan avstängd fram till 15.00 då arbeten utförs mellan Gävle och Ljusdal. 

24-26 maj Gävle-Ljusdal
Måndag-onsdag mellan 9.00-15.00 utförs arbeten mellan Gävle och Ljusdal.

27-30 maj Gävle-Ljusdal
Torsdag 9.00-söndag 00.00 utförs arbeten mellan Gävle och Ljusdal.

31 maj-11 juni Gävle-Ljusdal
Måndag-fredag mellan 9.00-15.00 utförs arbeten mellan Gävle och Ljusdal.


Vid banarbeten kan anslutningar till andra bussar och tåg inte garanteras och därmed gäller inte X-trafiks förseningsersättning.