Planerade banarbeten


Trafikverket utför varje år underhållsarbeten efter järnvägen vilket påverkar tågtrafiken genom länet. Arbetena utförs under vår, sommar och höst på sträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall i olika omfattning.


6-17 februari Gävle - Sundsvall
Måndag till fredag ställs vissa tåg in dagtid och bussar körs enligt särskild tidtabell.

24 april-5 maj Gävle - Sundsvall
Måndag till fredag ställs vissa tåg in dagtid och bussar körs enligt särskild tidtabell.

8-31 maj Gävle - Ljusdal
Måndag till fredag ställs vissa tåg in dagtid och bussar körs enligt särskild tidtabell.