Planerade banarbeten


Trafikverket utför varje år underhållsarbeten efter järnvägen vilket påverkar tågtrafiken genom länet. Arbetena utförs under vår, sommar och höst på sträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall i olika omfattning.

Här hittar du information om aktuella och kommande banarbeten. För att se hur din avgång påverkas, sök din resa i reseplaneraren eller i X-trafiks app. 

Ersättningsbussar körs från hållplats X. 
2 augusti-21 november Gävle-Söderhamn

Järnvägen är avstängd för all tågtrafik mellan Gävle och Söderhamn, under tiden leds trafiken om eller ersätts med buss. Läs mer.

22-26 november Gävle-Ljusdal

Måndag-fredag 9.00-15.00 utförs arbeten på sträckan Gävle-Ljusdal och bussar körs enligt särskild tidtabell.

3 december Gävle-Söderhamn

Fredag 9.00-15.00 utförs arbeten mellan Gävle och Söderhamn. Bussar körs enligt särskild tidtabell mellan Gävle och Söderhamn. I Söderhamn sker byte till X-tåg för vidare resa mot Hudiksvall-Sundsvall. SJ leder om vissa av sina avgångar.


Vid banarbeten kan anslutningar till andra bussar och tåg inte garanteras och därmed gäller inte X-trafiks förseningsersättning.