Planerade banarbeten


Trafikverket utför varje år underhållsarbeten efter järnvägen vilket påverkar tågtrafiken genom länet. Arbetena utförs under vår, sommar och höst på sträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall i olika omfattning.

Här hittar du information om aktuella och kommande banarbeten.
 
19 september-2 oktober Gävle-Sundsvall
Vissa tåg ställs in helt eller delvis måndag-söndag och bussar körs enligt särskild tidtabell.  
 
3-7 oktober Gävle-Ljusdal
Vissa tåg ställs in måndag-fredag och bussar körs enligt särskild tidtabell.

24-28 oktober Gävle-Ljusdal
Vissa tåg ställs in måndag-fredag och bussar ersätter enligt särskild tidtabell. 

Uppdaterade tider får du genom att söka din resa i reseplaneraren eller i X-trafiks app.

Vid banarbeten kan anslutningar till andra bussar och tåg kan inte garanteras då ankomsttiderna kommer att vara senare än ordinarie tidtabell och därmed gäller inte X-trafiks förseningsersättning.