Planerade banarbeten


Trafikverket utför varje år underhållsarbeten efter järnvägen vilket påverkar tågtrafiken genom länet. Arbetena utförs under vår, sommar och höst på sträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall i olika omfattning.

Här hittar du information om aktuella och kommande banarbeten.

27 juni-8 juli Gävle-Ljusdal
Vissa tåg ställs in dagtid måndag-fredag och bussar körs enligt särskild tidtabell.

27 juli-6 augusti Gävle Central
Nattetid kan inte Gävle Central angöras. X-tåget från Bollnäs 23.44 till Gävle ställs in och X-tåget från Sundsvall 21.30 till Gävle ersätts på sträckan Ljusne-Gävle.

7-13 augusti Gävle central
Samtliga X-tåg till och från Gävle ställs in söndag-lördag. X-tågen körs mellan Ockelbo-Ljusdal och Söderhamn-Sundsvall, bussar som ansluter till och från tågen körs mellan Gävle-Ockelbo och Gävle-Söderhamn enligt särskild tidtabell.

SJs tåg kommer att köras en annan väg eller ställas in och eventuellt ersättas med buss. För närvarande är dessa lösningar inte färdiga, mer information om SJs tåg kommer att finnas på sj.se  
 
22 augusti-2 september Gävle-Ljusdal
Vissa tåg ställs in dagtid måndag-fredag och bussar körs enligt särskild tidtabell.

Uppdaterade tider får du genom att söka din resa i reseplaneraren eller i X-trafiks app.

Vid banarbeten kan anslutningar till andra bussar och tåg kan inte garanteras då ankomsttiderna kommer att vara senare än ordinarie tidtabell och därmed gäller inte X-trafiks förseningsersättning.