Serviceresor

Inom Serviceresor finns X-trafiks Beställningscentral för anropsstyrd trafik. Där bokar du bland annat resor med färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, omvårdnads-, skol- respektive särskoleresor och flextrafik. Verksamheten är öppen alla dagar, se respektive meny för mer information och kontaktuppgifter.

Sjukresor
Färdtjänst & RiksfärdtjänstFasta resor
Boka resa via e-post och SMSSynpunkter på Serviceresor

 

Viktigt:

Måndag 13 januari mellan kl. 19.00 och ca kl 20.00 pågår ett tekniskt underhåll av bokningssystemet för serviceresor. Under tiden är det inte möjligt att boka sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst, fasta resor, närtrafik samt anropsstyrda bussturer.

Behöver du boka en resa rekommenderar vi att du gör det i god tid innan kl 19.00 eller återkommer efter kl 20.00.
Senast ändrad 2020-01-15 09:44:00