Serviceresor


Sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel en hälsocentral, närmaste tandvårdsklinik eller ett sjukhus. Den ska ske i direkt anslutning till en vårdkontakt, vid sjukdom eller inför en förlossning. Vårdpersonalen gör bedömning om det finns skäl för resa med bokad personbil eller specialfordon.

Färdtjänst finns för dig som har svårt att resa på egen hand med den allmänna kollektivtrafiken, såsom bussar och tåg, i Gävleborgs län. Du måste ansöka för att få rätt till färdtjänst.

Riksfärdtjänst finns för dig som har svårt att resa på egen hand med den allmänna kollektivtrafiken utanför Gävleborgs län till normala resekostnader. Du måste ansöka för att få rätt till riksfärdtjänst.


Synpunkter på Serviceresor
Senast ändrad 2024-05-08 09:08:14