Trafikinformation

Buss

Buss linje 44 från Ockelbo Gäveränge kl 6:00 är inställd.

Buss linje 44 från Ockelbo Gäveränge kl 6:00 mot  Sandviken Resecentrum ställs in på grund av vagnfel


Buss linje 41 från Gävle Maxim kl 6:44 är inställd.

Buss linje 41 från Gävle Maxim kl 6:44 mot  Sandviken Valsargatan ställs in på grund av vagnbrist


Buss linje 41 från Sandviken Valsargatan kl 6:50 är inställd.

Buss linje 41 från Sandviken Valsargatan kl 6:50 mot  Gävle Maxim ställs in på grund av vagnbrist


Buss linje 43 från Järbo Smalåsen kl 7:18 är inställd.

Buss linje 43 från Järbo Smalåsen kl 7:18 mot  Sandviken Resecentrum ställs in på grund av vagnfel. Resenärer från  hållplatserna Jäderfors Missionshuset, Jäderforsgården, Jäderfors skola, Kärråsvägen, Jäderfors och Spadvägen hänvisas till hållplatserna Nyvägen eller Idrottsplan på Järbovägen.


Buss linje 41 från Sandviken Valsargatan kl 7:30 är inställd.

Buss linje 41 från Sandviken Valsargatan kl 7:30 mot  Gävle Maxim ställs in på grund av vagnbrist


Buss linje 41 från Gävle Maxim kl 7:34 är inställd.

Buss linje 41 från Gävle Maxim kl 7:34 mot  Sandviken Valsargatan ställs in på grund av vagnbrist


Linje 241 Hofors. Hållplats Rönningen är avstängd tills vidare.

Resenärer med linje 241 hänvisas till en tillfällig hållplats 500 meter västerut på E16 vid industriområdet.

Resenärer med linje 46 hänvisas till hållplats Jägargatan.

Läs mer

Linje 64 och 68 Söderhamn. Hållplats Kraften i riktning mot Söderhamn är avstängd fram till våren. Gäller från fredag 17 november 14.00

Resenärer hänvisas till hållplatserna Bergviksbron eller Bergviksskolan.


Hållplats Hudiksvall Sjukhusentrén trafikeras ej från och med 10 december

På grund av ombyggnationerna av Hudiksvalls sjukhus kommer hållplats Hudiksvall Sjukhusentrén ej trafikeras från och med den 10 december.

Påstigning för linje 172 och 53 sker på hållplats Hudiksvall Sjukhuset läge A som ligger på Kungsgatan direkt söder om uppfarten till sjukhusentrén.

Påstigning för linje 150 sker på hållplats Hudiksvall Sjukhuset läge C som ligger på Kungsgatan, cirka 50 meter norr om uppfarten till sjukhusentrén.

Avstigning för alla linjer sker på Hudiksvall Sjukhuset läge B på Kungsgatan.

Läs mer

Linje 44, 150 och 173 Gävle. Hållplats Gävle sjukhus ingång 6 stängs av. Resenärer hänvisas till en hållplats som är nybyggd vid ingång 25 på Sköterskevägen. Detta gäller från 4 december och tills vidare.

Linje 44, 150 och 173 Gävle. Hållplats Gävle sjukhus ingång 6 stängs av. Resenärer hänvisas till en hållplats som är nybyggd vid Gävle sjukhus ingång 25 på Sköterskevägen. Detta gäller från 4 december och tills vidare.

Karta till den nya hållplatsen sitter uppsatt vid den gamla hållplatsen vid ingång 6.

Läs mer

Linje 70 Bollnäs. Linje 70 får en ny hållplats utanför ICA Maxi som heter Varpen. Hållplatsen börjar att trafikeras söndagen 10 december.

Linje 9 Hudiksvall. Från och med 10 december så tas linje 9 bort och resenärer hänvisas till de andra linjerna i närheten.

Linje 95 Gävle. Linjen kortas av och körs enbart mellan hållplats Mumman och Harkskär. Gäller från 10 december.

De hållplatser kommer att tas bort helt är Märgelvägen, Lövenstä, Västeråkern, Gubbäcksvägen, Sjötorpsvägen och Hemlingbystugan. Linje 95 kommer med ett fåtal turer att  trafikera Hemsta, Skolgången, Engelska skolan och Fruns Hage.


Linje 11, 14, 43 och 44 Sandviken. Hållplatserna Bruket och Murgårdsskolan kommer att vara avstängda från måndag 12 juni och tills vidare

Resenärer från hållplats Bruket hänvisas till Sandvikens Resecentrum.

Resenärer från hållplats Murgårdsskolan hänvisas till hållplats Enen eller till Resecentrum.

Fredriksgatan kommer att vara avstängd så trafiken leds om via Barrsätragatan och Hyttgatan till och från Sandvikens Resecentrum.

Läs mer

Linje 14 Gävle. Hållplatserna Sörby och Sörby ängar slås ihop och den nya hållplatsen heter Sörby. Gäller från 10 december.

Hållplatsens plats är på gamla Sörby ängar hållplatsen.


Ny stadstrafik i Sandviken från 10 december

Helt nya busslinjer och linjesträckningar. Läs mer om hur din resa påverkas på xtrafik.se


Hållplats Posten i Sandviken

Från 10 december byter hållplats Posten namn till Sandviken centrum


Stadsbussarna byter hållplatslägen vid Sandviken resecentrum

Från 10 december flyttar stadslinjerna till hållplatslägena A och B ute på Fredriksgatan.


Linje 172 Hudiksvall. Hållplatserna Vallavägen, Tunbacka, Kyrkbacken kommer inta att trafikeras något mera av linje 172 från och med 10 december.

Resenärer hänvisas till linje 4 istället.


Hållplats Murgårdsskolan avstängd 10-22 december

På grund av ett vägarbete behöver bussen ta en annan väg och missar hållplats Murgårdsskolan. Resenärer hänvisas till hållplats Bruket.


Tåg

Inställt X-tåg Gävle Central - Sundsvall V kl 6:13

X-tåget Gävle Central - Sundsvall V kl 6:13 är inställt på grund av fordonsfel. Det är svårt att nå ersättningstrafik. Resenärer från Gävle hänvisas till buss linje 151 mot Söderhamn från hållplats X 06.50, Resenärer som ska till Hudiksvall byter i Söderhamn vid hållplats Kuriren läge B till linje 172 som avgår ca 07.54. Taxi ersätter från Ljusne till Söderhamn 06.57. Arbete med ersättningstrafik för resten av sträckan fortgår.


Inställt SJ-tåg 256 datum 2023-12-07 Gävle Central - Ljusdals resecentrum kl 6:32

SJ-tåget Gävle Central - Ljusdals resecentrum kl 6:32 är inställt.


Inställt X-tåg Sundsvall V - Gävle Central kl 9:26

X-tåget Sundsvall V - Gävle Central kl 9:26 är inställt. Arbete med ersättningstrafik pågår.


Inställt X-tåg 8258 datum 2023-12-07 Gävle Central - Ljusdals Resecentrum kl 13:06

X-tåget Gävle Central - Ljusdals Resecentrum kl 13:06 är inställt pga fordonsbrist. Resande hänvisas till nästa avgång med X-tåg 8260 från Gävle C kl. 14:06.


Inställt X-tåg 8261 Ljusdals Resecentrum - Gävle Central kl 15:01

X-tåget Ljusdals Resecentrum - Gävle Central kl 15:01 är inställt pga fordonsreparationer. Bussar ersätter med följande cirkatider:

Buss 1: Ljusdal 15.00, Järvsö 15.17, Vallsta 15.43, Arbrå 15.52, Bollnäs 16.12, Kilafors 16.28, därefter direkt mot Gävle.

Buss 2: Bollnäs 15.43. Kilafors 15.59, därefter direkt till Gävle.

Buss 3: Ockelbo 16.19 direkt till Gävle.

Resenärer från Bollnäs till Holmsveden, Lingbo och Ockelbo hänvisas till nästa tåg.

Läs mer

Inställt X-tåg 8360 datum 2023-12-07 Gävle Central - Sundsvall V kl 16:12

X-tåget Gävle Central - Sundsvall V kl 16:12 är inställt pga fordonsbrist. Två bussar ersätter med följande cirkatider:

Gävle C hållplats X 16.12, Söderhamn 17.12, Iggesund 17.47, Hudiksvall 17.57,  Gnarp 18.37, Njurunda 18.57, Sundsvall C 19.17, Sundsvall V 19.27

Läs mer

Inställt X-tåg 8264 datum 2023-12-07 Gävle Central - Ljusdals Resecentrum kl 17:13

X-tåget Gävle Central - Ljusdals Resecentrum kl 17:13 är inställt pga fordonsbrist. Buss ersätter på den berörda sträckan.


Inställt X-tåg 8267 datum 2023-12-07 Ljusdals Resecentrum - Gävle Central kl 19:12

X-tåget Ljusdals Resecentrum - Gävle Central kl 19:12 är inställt pga fordonsbrist. Buss ersätter på den berörda sträckan.


Inställt X-tåg 8268 datum 2023-12-07 Gävle Central - Ljusdals Resecentrum kl 20:06

X-tåget Gävle Central - Ljusdals Resecentrum kl 20:06 är inställt pga fordonsbrist. Buss ersätter på den berörda sträckan.


Inställt X-tåg 8363 datum 2023-12-07 Sundsvall V - Gävle Central kl 21:30

X-tåget Sundsvall V - Gävle Central kl 21:30 är inställt pga fordonsbrist. Buss ersätter på den berörda sträckan.