Uppsägning/ändring av biljett via autogiro

Vi hoppas att ditt resande fungerat bra och att du varit nöjd med våra tjänster.

För att hinna avsluta/ändra din biljett behöver vi ha din uppsägning/ändring senast den 20:e i månaden innan.


Tack!

Jag önskar...  *
Förnamn  *
Efternamn  *
Adress  *
Postnummer och Ort  *
Personnummer (betalare)  * ååååmmdd-xxxx
Mejladress
Telefonnummer dagtid
Kortnummer De första 10 siffrorna på resekortet
Datum då uppsägningen/ändringen ska träda i kraft (ååmm01)  * Uppsägningar/ändringar träder i kraft från den 1:a i månaden.
Uppgifter om ändring av giltighet Om du t ex önskar ändra ålder eller sträcka för biljetten.
Spamskydd