Riksfärdtjänst


Riksfärdtjänst är till för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och som inte kan resa med allmänna kommunikationer såsom buss och tåg till normala resekostnader, eller inte kan resa utan ledsagare. Riksfärdtjänst gäller för resor i övriga delar av landet, utanför Gävleborgs län.

Ändamålet med resan ska vara fritidsresor, rekreationsresor eller annan enskild angelägenhet. Den är inte till för resor till arbete, studier, sjukvård eller medicinsk behandling. 

Tillstånd till riksfärdtjänst


Du ansöker om riksfärdtjänst inför varje enskild resa och en särskild prövning görs för att bedöma din rätt till riksfärdtjänst.

Det är funktionsnedsättningens svårighetsgrad som avgör vilket färdmedel som får användas samt om ledsagare behövs. Det är alltid i första hand resor med allmänna kommunikationer, såsom buss och tåg, som beviljas. I andra hand beviljas allmänna kommunikationer i kombination med bil eller specialfordon. Resa med enbart bil eller specialfordon beviljas endast om bedömningen görs att du inte kan resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare.

Om du har blivit beviljad ledsagare ansvarar du själv för att ordna någon som följer med dig på resan.

Ansökan om riksfärdtjänst


För att kunna göra en riksfärdtjänstresa behöver du skicka in en ansökan om det i god tid. Ansökan ska göras skriftligt på särskild blankett.

För dig som har ett färdtjänsttillstånd behöver ansökan om riksfärdtjänst inkomma till X-trafik minst tre veckor före planerad resdag. Vid storhelger såsom jul och nyår behöver ansökan inkomma minst sex veckor före planerad resdag.

För dig som inte har ett färdtjänsttillstånd behöver ansökan om riksfärdtjänst inkomma till X-trafik minst sex veckor före planerad resdag.

X-trafik, Region Gävleborg, ansvarar för tillståndsgivningen för riksfärdtjänst i Bollnäs, Hofors, Nordanstig, Ockelbo, Sandviken och Söderhamns kommun. Du som är folkbokförd i någon av dessa kommuner och önskar ansöka om riksfärdtjänst kan göra det genom att fylla i blanketten nedan och skicka till:

X-trafik
Region Gävleborg
Box 125
826 23 Söderhamn

Om du är folkbokförd i någon annan kommun i länet vänder du dig till din hemkommun.

Blankett för ansökan om riksfärdtjänst (pdf)

Blanketten kan även beställas per telefon: 0771-12 12 11 eller via e-post: fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se

Bokning av resa


Beviljas du tillstånd till riksfärdtjänst med bil eller specialfordon bokar du din resa hos X-trafiks beställningscentral senast en vecka innan den dag du ska resa.

Telefon: 0771-64 64 65.
Om du behöver textförmedling ring 90160.

Beställningscentralen är öppen:
Vardagar kl. 06.00 – 22.00
Lördagar och heldagsaftnar kl. 07.00 – 22.00
Söndagar och helgdagar kl. 08.00 – 22.00

Beställningscentralen vill veta följande när du beställer en resa:
  • Ditt namn
  • Ditt personnummer eller kundnummer
  • Fullständig adress på var du ska hämtas och vart du ska resa
  • Telefonnummer där du kan nås under resa
  • Önskad avresetid eller, om du har en tid att passa, senaste ankomsttid
  • Om ledsagare eller medresenär ska följa med
  • Om du har något hjälpmedel med dig

Tid för avresa får du dagen innan din resa alternativt sista vardagen innan helg.

Avbokning av riksfärdtjänstresa


Vill du avboka din resa gör du det per telefon. Avbokning av resa med bil eller specialfordon ska göras senast två dagar före planerad resdag, då undviker du risken att bli ersättningsskyldig för framkört fordon.

Telefonnummer: 0771-64 64 65.
Om du behöver textförmedling ring 90160.

Vid riksfärdtjänstresa


Har du ett färdtjänsttillstånd och är beviljad en riksfärdtjänstresa med allmänna kommunikationer kan du använda färdtjänsten som anslutningsresa till och från bussen eller tåget.

Har du ett färdtjänsttillstånd och har behov av att göra en resa i en kommun utanför Gävleborgs län, kan du ansöka om resor i annan kommun. Ansökan görs per telefon: 0771-12 12 11 eller via e-post: fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se

Behöver du ha hjälp till och från perrongen kan du boka kostnadsfri stationsledsagning när du bokar din tågbiljett.

Priser


Priset för att resa med riksfärdtjänst bestäms i särskild förordning av regeringen och beräknas efter vägavstånd i kilometer till resmålet.
 
Här hittar du priser för riksfärdtjänst (SFS 1993:1148)


 Vägavstånd i kilometer  Egenavgift
0 - 100  105 kr
101 - 125 130 kr
126 - 150 165 kr
151 - 175 195 kr
176 - 200 220 kr
201 - 225 255 kr
226 - 250 275 kr
251 - 275 300 kr
276 - 300 320 kr
301 - 350 370 kr
351 - 400 420 kr
401 - 450 455 kr
451 - 500 480 kr
501 - 600 535 kr
601 - 750 600 kr
751 - 1000 655 kr
1001 - 1 250 680 kr
1 251 - 1 500 700 kr
1 501 och längre 755 kr
Resenärer under 26 år och studerande som har rabattkort från Studentkortet eller Mecenat betalar 70 procent av priset.

Frågor om riksfärdtjänst


Har du frågor om riksfärdtjänst och är folkbokförd i Bollnäs, Hofors, Nordanstig, Ockelbo, Sandviken eller Söderhamns kommun är du välkommen att kontakta X-trafik. 
E-post: fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se
Telefon: 0771-12 12 11

Om du är folkbokförd i någon annan kommun kontaktar du din hemkommun.

Medicinskt utlåtande


Handläggningen kan vid behov av ytterligare underlag begära in ett medicinskt utlåtande. Du får i så fall meddelande om detta. Utlåtandet fylls endast i av legitimerad medicinsk personal inom hälso- och sjukvård.

Blankett för medicinskt utlåtande (pdf)

 
Till toppen

Senast ändrad 2024-05-13 08:45:04