Skolbiljett


Alla elever som är berättigade till skolskjuts eller är resebidragsberättigade får en skolbiljett för resor till och från skolan av kommunen. Biljetten kan inte köpas av privatpersoner.

Biljetten är personlig och skall för att vara giltig, vara märkt med namn och födelsenummer. Den gäller för obegränsat antal resor från morgonen fram till kl. 18.00 under skoldagar på följande trafik:

  • X-trafiks bussar och X-tåg
  • ULs bussar och tåg inom Gävleborgs län 
  • Tåg i Bergslagen inom Gävleborgs län, (kvitto som visar biljettens giltighet ska visas upp)


Kortet ska sparas av eleven under sommarlovet och kommer automatiskt att laddas med en ny skolbiljett inför kommande läsår.

Tappar man bort sin skolbiljett eller om den är trasig så kontaktar man sin skola för att beställa en ny skolbiljett. Man kan inte registrera skolbiljetten i X-trafiks webbshop och det får ej laddas med andra biljetter eller reskassa.


Datum för skollov Senast ändrad 2022-06-09 13:57:30