Tillgänglighet i kollektivtrafiken

Steg för steg ökar tillgängligheten i kollektivtrafiken. Vi arbetar löpande, bland annat med länets handikapporganisationer, för att anpassa och utveckla fordon, hållplatser och stationer. Målet med tillgänglighetsarbetet är att X-trafik ska uppfattas som ett fullvärdigt resealternativ för personer med särskilda behov.

Planera din resaTillgänglighet bussTillgänglighet hållplatserTillgänglighet stationerTillgänglighet X-tågLedsagningVillkor för färdtjänstLämna synpunkt


Planera din resa

Vill du ha hjälp med att planera din resa eller har frågor om trafiken kan du prata med någon av våra trafikinformatörer på kundservice tel. 0771-9 10 10 9. De kan också skriva ut information från hemsidan och skicka hem till dig. 

Klicka här för information om öppettider 

I Reseplaneraren här till höger kan du själv söka efter tider och priser. Där visas också avvikelser i trafiken, t.ex. om en buss inte har lågt insteg eller om det är störningar på någon linje.

På www.resrobot.se kan du söka din resa utanför länet.

Till toppen

Tillgänglighet buss


Bussar i linjetrafik i länet är tillgänglighetsanpassade enligt gällande EU-direktiv och Svensk lagstiftning vilket innebär att alla bussar är utrustade med ramp eller lift. Majoriteten av bussarna är av låggolvstyp, dvs har lågt insteg vid fram- och mittdörr. De turer som körs med bussar som inte har lågt insteg finns utmärkta i X-trafiks Reseplanerare. Uppgiften kan man även få av kundservice på tel. 0771-9 10 10 9.

Bild på buss med lågt instegBild på sittplatser på bussen för resenärer med rörelsenedsättning.

Om du behöver hjälpmedel


Bild på symbol för rullstolSamtliga bussar har särskild plats för rullstol med anvisning om hur säkerhetsbältet ska användas. Föraren ska vara behjälplig med ramp eller lift (beroende på busstyp) och förankra rullstolen på ett korrekt sätt. Resenären ska givetvis även få hjälp att komma av bussen. Vid rullstolsplatsen invändigt och utvändigt vid mittdörren, finns särskilda blå knappar som kan användas för att göra föraren uppmärksam på att en resenär med hjälpmedel eller barnvagn behöver kliva på eller av.

Rullstolsgaranti finns och det innebär att du som inte kan resa med den buss du planerat, på grund av platsbrist, skadad ramp/hiss eller liknande, har möjlighet att få hjälp med taxi via Serviceresor på tel. 0771-49 79 39. Elrullstol med styre, även s.k. skoter eller el-moped, får av säkerhets- eller utrymmesskäl inte transporteras i bussar.

Information ombord


Bild på symbol för personer med rörelsenedsättning.Alla bussar har särskilda platser för dem med rörelsenedsättning. Platserna har anpassad sitthöjd och är utmärkta med symbol för rörelsenedsättning

Skyltar som talar om nästa hållplats finns på samtliga bussar. Säg till föraren om skylten inte fungerar och du behöver hjälp.

Ljudutrop som meddelar nästa hållplats finns ombord på alla bussar.

Allergiker bör välja att sitta i främre delen av bussen.

Har du behov av en bältesförlängare kan du besöka X-trafiks kundcenter på Norra Rådmansgatan 8 i Gävle eller ringa vår kundservice, telefonnummer 0771- 9 10 10 9.

Bild på symbol för djurförbud.Den som reser med djur ska sitta i bakre delen av bussen.
Till toppen

Tillgänglighet hållplatser


Majoriteten av hållplatserna i Gävleborgs län är inte tillgänglighetsanpassade. Kontakta kundservice på tel. 0771-9 10 10 9  så kan du få hjälp med beskrivning över hur det ser ut på hållplatserna.

Till toppen

Tillgänglighet stationer


Kontakta kundservice på tel. 0771-9 10 10 9 så kan du få hjälp med beskrivning över hur det ser ut på stationerna i länet. 

Bild på symbol för rökförbud.Rökförbud gäller vid alla hållplatser och perronger.
Till toppen

Tillgänglighet X-tåg 


På varje X-tåg finns en tågvärd för kundservice, har du särskilda behov talar du om det för tågvärden. X-tågen har lågt insteg och invändig hiss. Perronghöjden kan variera på olika stationer, det löser tågvärden vid behov med en särskild ramp. Skyltar och utrop finns ombord som upplyser om trafikinformation och nästa station. Tyst avdelning finns i den norra delen på trevagnarstågen.

Hiss för att komma ombord med hjälpmedel finns alltid vid ingången längst söderut på tåget. Hjälpmedel får max vara 100 cm x 136 cm och väga max 500 kg för att kunna komma ombord och använda den invändiga hissen.

Bild på sittplatser ombord på tåg.Bild på symbol för rullstol.
I nära anslutning till den invändiga hissen finns rullstolsplats och tillgänglighetsanpassad toalett.


Bild på symbol för hörselslinga.
Hörselslinga finns ombord.


Bild på symbol för djurförbud.Särskild plats för sällskapsdjur finns. 
Till toppen

Stationsnära ledsagning 


Du som köpt din biljett av X-trafik och behöver hjälp vid byte mellan buss-tåg, tåg-tåg eller färdtjänst-tåg kan få det utan kostnad på stationerna i Bollnäs, Gävle, Ockelbo, Hofors, Hudiksvall, Gnarp, Ljusdal, Sandviken och Söderhamn. Ledsagning kan inte erbjudas vid byte mellan buss-buss utan gäller endast när minst en av resorna görs med tåg. 

För att boka din ledsagning ringer du 0771-9 10 10 9 minst 24 timmar innan du ska resa. Bokningar kan göras vardagar kl 06.00-22.00, lördagar och söndagar kl 09.00-22.00.

Ledsagning är inte en ersättning för personer som har behov av kontinuerlig personlig assistans utan är en hjälp till dem som kan och vill resa på egen hand.

Gratis resor för ledsagare

Du som är beviljad färdtjänst och är folkbokförd i Gävleborgs län kan få en "Ledsagarbiljett".

Ledsagarbiljetten innebär att du som färdtjänstberättigad betalar vanligt biljettpris och att en ledsagare får resa gratis tillsammans med dig på X-trafiks bussar, X-tåg och Tåg i Bergslagen inom länet.

Om du önskar en ”Ledsagarbiljett” kan du skriva ut och fylla i beställningsblanketten nedan och skicka den tillsammans med en kopia på ditt färdtjänstbeslut till X-trafik. Du kan även ta kontakt med din färdtjänsthandläggare så förmedlar han/hon din beställning till X-trafik.
Beställningsblankett för Ledsagarbiljett (pdf)

Till toppen

Lämna synpunkt


Dina synpunkter är den bästa hjälpen för oss att få reda på om någonting inte har fungerat som det ska. Då har vi möjlighet att bli bättre och förbättra kvalitén. 

Här kan du lämna dina synpunkter


Till toppen
Senast ändrad 2023-12-19 16:33:56