Färdtjänst 


Färdtjänst är till för dig som har en funktionsnedsättning som varar över en längre tid och som medför att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken såsom bussar och tåg. Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och resan sker med personbil eller specialfordon mellan två adresser. Vi samplanerar våra resor vilket innebär att du oftast reser tillsammans med andra resenärer och resan kan därför ta längre tid än en direktresa.

Färdtjänst kan till exempel användas till fritidsresor för att hälsa på någon, handla eller besöka evenemang. För att resa till vård eller tandläkare gäller sjukresa, inte färdtjänst. Att du inte kör bil eller saknar allmänna kommunikationer är i sig inte berättigande till färdtjänst.

Färdtjänsttillstånd


För att få resa med färdtjänst krävs ett särskilt tillstånd som du måste ansöka om. Färdtjänsttillståndet är personligt och ges för en viss tidsperiod och med ett begränsat antal resor. Det gäller för resor inom hela Gävleborgs län. När tillståndet går ut måste du själv ansöka om att få det förnyat. Ansökan om förnyelse bör göras minst fyra veckor innan det gamla tillståndet går ut. Du som har färdtjänst är skyldig att meddela förändringar som kan påverka tillståndet. Om du flyttar till en annan kommun upphör färdtjänsten att gälla och du får ansöka på nytt i den kommun du flyttat till.

Ledsagare


Du som har ett omvårdnadsbehov i fordonet under resan, kan ansöka om att få ta med dig en ledsagare. Behovet av hjälp ska vara knutet till själva resan, inte resmålet.
 • En ledsagare ska kunna tillgodose den hjälp du behöver under själva resan
 • Om du har blivit beviljad ledsagare ansvarar du själv för att ordna någon som följer med dig på resan
 • Ledsagare åker med utan kostnad
 • Ledsagaren påbörjar och avslutar resan på samma adress som dig som är färdtjänstberättigad

Ansökan om färdtjänst


X-trafik, Region Gävleborg, ansvarar för tillståndsgivningen för färdtjänst i Bollnäs, Hofors, Nordanstig, Ockelbo, Sandviken och Söderhamns kommun. Du som är folkbokförd i någon av dessa kommuner och önskar ansöka om färdtjänst gör det genom att fylla i blanketten nedan och skicka till:

X-trafik
Region Gävleborg
Box 125
826 23 Söderhamn

Om du är folkbokförd i någon annan kommun i länet kontaktar du din hemkommun.

Ansökningsblankett (pdf)

Bokning av resa


Om du har beviljats ett färdtjänsttillstånd, bokar du dina resor hos X-trafiks beställningscentral senast 90 minuter innan önskad avresetid. Önskad avresetid kan vid bokningen ändras med +/- 60 minuter. Om du har en tid att passa behöver du informera beställningscentralen om det vid bokning. Om du vill åka färdtjänst efter klockan 22.00 bokar du din resa innan beställningscentralen stänger för kvällen. Du kan tidigast boka en resa 14 dagar innan planerad resdag.

Telefon: 0771-64 64 65.
Om du behöver textförmedling ring 90160.

Beställningscentralen är öppen:
Vardagar 06.00 - 22.00
Lördagar och helgdagsaftnar 07.00 - 22.00
Söndagar och helgdagar 08.00 - 22.00

Beställningscentralen vill veta följande när du beställer en resa:
 • Ditt namn
 • Ditt personnummer eller kundnummer
 • Fullständig adress på var du ska hämtas och vart du ska resa
 • Önskad avresetid eller, om du har en tid att passa, senaste ankomsttid
 • Om ledsagare eller medresenär ska följa med
 • Om du har något hjälpmedel med dig
Du får samåka med andra resenärer och det kan betyda att du får åka en omväg.

Avbokning av resa


Vill du avboka din resa gör du det per telefon 0771-64 64 65 senast en timme före planerad avresa. Då undviker du risken att bli ersättningsskyldig för framkört fordon.

Trafikeringstid


Färdtjänst kan användas under följande tider:
Måndag-torsdag 05.00 - 23.30
Fredag, lördag samt helgdagsafton 05.00 - 02.30
Söndag och helgdag 07.00 - 23.30

Priser


Länet är indelat i zoner och priset du betalar beror på antalet zoner du reser igenom. Du betalar direkt till föraren vid resans start, med kontanter eller betalkort.

Gäller från 1 juli 2023

 Zon  Vuxen*  Barn- och ungdom**
 1  65 kr  35 kr
 2  80 kr  40 kr
 3  100 kr  50 kr
 4  120 kr  60 kr
 5  150 kr  75 kr
6  170 kr  85 kr
7  195 kr  100 kr
8  215 kr  110 kr
9  235 kr  120 kr
10  290 kr  145 kr
Gäller från 1 juli 2024

 Zon  Vuxen*  Barn- och ungdom**
 1  65 kr  35 kr
 2  80 kr  40 kr
 3  105 kr  50 kr
 4  125 kr  65 kr
 5  155 kr  80 kr
6  180 kr  90 kr
7  200 kr  100 kr
8  220 kr  110 kr
9  245 kr  125 kr
10  295 kr  150 kr
* Gäller från och med den dagen man fyller 20 år.

Service som ingår i färdtjänsten


Föraren hjälper dig med följande:
 • Assistans från ytterport eller motsvarande där resan börjar, till ytterport eller motsvarande vid resmålet. Föraren följer inte med in i byggnader
 • Att öppna fordonsdörrar
 • Att komma i och ur fordonet
 • På/av med säkerhetsbältet
 • Med handbagage och hjälpmedel
 • Utskrift av kvitto på den avgift du betalat

Medresenär

 • En medresenär alternativt två barn under sju år, får följa med på resan
 • Medresenären betalar samma pris som en vuxen betalar för en färdtjänstresa
 • Barn under sju år åker med utan kostnad
 • Medresenären påbörjar och avslutar resan på samma adress som dig
Övrigt
 • För att kunna ta med sällskapsdjur på resa behöver du ansöka om tillstånd. Djur ska under resan placeras i bagageutrymmet och får inte färdas i kupén. Vid resa med specialfordon ska djuret transporteras i en transportbur som fästs i fordonets förankringspunkter. Du ansvarar själv för att ordna transportbur.
 • Du får ta med dig ett handbagage, eller maximalt två kassar, som föraren enkelt kan bära med sig i en vända.

Resor som inte ingår


Färdtjänst får inte användas för resa till vård och behandling eller till tandläkare. För sådana resor gäller sjukresa. Information om regler för sjukresor finns på 1177.se eller lämnas av Region Gävleborgs sjukreseenhet på telefon 0771-65 01 01.

Återkallelse av färdtjänsttillstånd


Ett färdtjänsttillstånd kan återkallas om du inte längre uppfyller villkoren för färdtjänst. Det kan även återkallas om du har gjort dig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten.

Återkallelse kan föranledas av:
 • Om du avbokar dina resor sent
 • Om du inte avbokar resor som inte skall genomföras
 • Om du trakasserar, går till fysiskt angrepp, använder dig av våld och/eller är hotfull mot medresenärer eller personal
 • Om du försöker skada fordonet och/eller förarens eller medresenärers ägodelar
 • Om du uppför dig på ett sådant sätt att det finns risk för olyckor eller incidenter i trafiken
 • Om du inte följer anvisningar och tillsägelser som rör trafiksäkerhet och säkerhet för personal och medresenärer
Ovanstående punkter gäller även för eventuella medresenärer och/eller ledsagare som du själv har bokat med.

Gratis resor för ledsagare på bussar och tåg


För att det skall vara enkelt att kliva på och av bussarna och X-tågen, körs i stort sett alla busslinjer i Gävleborgs län med bussar som har lågt insteg och X-tåg som har en ingång i nivå med perrongen.

Du som är beviljad färdtjänst och som behöver hjälp på resan kan beställa ett färdbevis för ledsagare, en så kallad ledsagarbiljett. Ledsagarbiljetten är registrerad i ditt namn. Du betalar vanligt biljettpris för din resa och mot uppvisade av ledsagarbiljetten reser din ledsagare med utan kostnad. Du ansvarar själv för att ordna med någon som kan följa med dig som ledsagare.

Biljetten gäller för resor med alla X-trafiks bussar och X-tåg, med Tåg i Bergslagen inom Gävleborgs län samt med UL (Region Uppsala) till/från Furuvik. 

Om du önskar en ledsagarbiljett kan du kontakta färdtjänsthandläggningen. Du kan även beställa en biljett genom att fylla i beställningsblanketten nedan och skicka in den till X-trafik tillsammans med en kopia på ditt färdtjänstbeslut.

Ledsagarbiljetten gäller lika länge som ditt färdtjänsttillstånd. Behåll gärna din biljett så kan vi förlänga giltigheten på den om ditt färdtjänsttillstånd förnyas.

På ledsagarbiljetten får du inte ladda reskassa eller andra typer av biljetter. Om du tappar din ledsagarbiljett och anmäler den förlorad så spärrar vi den och skickar hem en ny till dig. 

Beställningsblankett för ledsagarbiljett (pdf)

Frågor om färdtjänst


Har du frågor om färdtjänst och är folkbokförd i Bollnäs, Hofors, Nordanstig, Ockelbo, Sandviken eller Söderhamns kommun är du välkommen att kontakta X-trafik.
E-post: fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se
Telefon: 0771-12 12 11
Telefontider: måndag-torsdag 8.00-11.30 samt 12.30-16.00, fredagar samt dag före helgdag 8.00-11.30.
Under perioden 1 juni-31 augusti är telefontiden 8.00-11.30 måndag-fredag​.

Om du är folkbokförd i någon annan kommun i länet vänder du dig till din hemkommun.

Medicinskt utlåtande


Handläggningen kan vid behov av ytterligare underlag begära in ett medicinskt utlåtande. Du får i så fall meddelande om detta. Utlåtandet fylls endast i av legitimerad medicinsk personal inom hälso- och sjukvård.

Blankett för medicinskt utlåtande (pdf)


Senast ändrad 2024-05-27 09:44:40