Nyhetsarkiv

Hållplats Järnbron i Söderhamn flyttas från 1 maj

Ett större arbete på Södra Hamngatan gör att hållplatsen flyttas från maj till december

Trafiken i Gästrikland

Reduceringarna i stadstrafiken i Sandviken tas bort 1 mars

Reskassa från 5 februari

Priset ändras till ombordpris

Nya biljettpriser och förändrat biljettutbud från 5 februari

Tilläggsbiljetten och rabatten för betalning med reskassa tas bort

Förändrat trafikutbud och nya priser under 2024

Regionfullmäktige har fattat beslut om att justera biljettpriserna samt göra förändringar i trafikutbudet 

Ukrainskt pass eller ID-kort fortsätter att gälla som biljett

Ukrainska pass och ID-kort fortsätter att gälla som biljett, så länge som EUs massflyktsdirektiv gäller, när man reser med X-trafiks bussar och X-tåg.  

X-tågen renoveras

 Nu rullar det första tåget i trafik igen