Tillgänglighetsrapport


Region Gävleborg står bakom den här webbplatsen samt appen X-trafik och det är viktigt för oss att så många som möjligt ska kunna använda dessa.

På den här sidan hittar du information om hur xtrafik.se samt appen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända brister i tillgängligheten och hur du kan rapportera dessa till oss så att vi kan åtgärda dem.Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Hur tillgänglig är vår app?

Vi är medvetna om att delar av den mobila applikationen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. 


Vad kan jag göra om jag inte kan använda delar av webbplatsen eller appen?

Om du behöver information från xtrafik.se eller från appen i något annat format kan du kontakta oss på telefon 0771-9 10 10 9 eller via e-post på xtrafik@regiongavleborg.se.


Rapportera brister i webbplatsens eller appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens och appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du rapportera brister via länken nedan så att vi får veta att problemet finns. Alla synpunkter sparas i ett register.
Rapportera brist 


Tillsyn

Det är Myndigheten för digital förvaltning som har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar tillgängligheten på xtrafik.se, i appen eller dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.


Teknisk information om webbplatsens och appens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i höggrad tillgänglig och förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Den här mobila applikationen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.


Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen
Pdf-dokument

En del pdf-dokument publicerade före 23 september 2020 är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade. 

Vi har för avsikt att åtgärda ovanstående problem och arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen.

De tidtabeller som finns som pdf-dokument skapas av ett externt system och är inte tillgängliga. Vi hänvisar till vår reseplanerare där alla avgångstider finns i ett tillgängligt format eller till vår kundservice på tel. 0771-9 10 10 9.

Webbshopen
I vårt gamla biljettsystem ingår en webbshop. Kända fel är att webbshopen inte har en flexibel design, den fungerar därför dåligt för vissa skärmstorlekar samt att skärmläsare inte kan ta sig igenom alla flöden.

Nuvarande webbshop är under avveckling och planering för en ny tillgänglig webbshop pågår för att uppfylla tillgänglighetskraven.

Vill du kontrollera hur mycket reskassa som finns kvar på ett resekort kan du även ringa kundservice på 0771-9 10 10 9. Biljetter säljs även på X-trafiks kundcenter. 30-dagarsbiljetter kan även köpas i X-trafiks app eller betalas månadsvis via autogiro. 

Oskäligt betungande anpassning
Region Gävleborg åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

1. Tidtabeller som pdf-dokument

Appen
Nedanstående brister gäller för appen X-trafik både för iOS och Android.

HC80: Innehållet läsordning är logisk
RD40: Appen är fullt användbar och läsbar med förstoring upp till och med 200%
RD60: Användarna kan nå all information och använda alla funktioner oberoende av skärmorientering
NL20: Gränssnittet kan styras med enbart tangentbordet både på mobil och stor skärm
NL140: Markering av klickbara objekt och intilliggande färger ska ha en kontrast på minst 3,0:1
NL170: Länkgrupper och informationsområden är grupperade
CP10: Texters förgrunds- och bakgrundsfärger ger tillsammans tillräckliga kontraster
CP70: Sidorna har unika och relevanta sidtitlar
CP120: Språk som avviker från sidans huvudsakliga språk är angivet i koden
ST60: Text som visuellt fungerar som rubriker är också kodade som rubriker
IM30: Likvärdiga textbeskrivningar finns för alla meningsbärande grafiska element på webbplatsen
IM70: Serverbaserade bildkartor används enbart när det ökar användarnyttan och då erbjuds alternativa vägar att få fram motsvarande information på
FS10: Formulärobjekt är kodade med korrekt formulärskod
FS50: Det finns ledtexter och instruktioner som beskriver för användaren hur och vad denne ska fylla i formuläret
FS120: Knappars funktion framgår tydligt
FS140: När fel uppstår meddelas det tydligt för användaren
FS150: Felmeddelanden knyts till respektive formulärsobjekt
FS170: Alla fel beskrivs med text
SW20: Använd wai-aria för att förmedla information som inte kan förmedlas med html och som ökar användarnyttan
SW70: När status ändras informeras hjälpmedelsanvändare utan att fokusmarkeringen flyttas
AE80: Om ett område uppdateras utan att sidan laddas om ska detta vara uppmärkt med WAI-ARIA
FR20: Varje rams syfte är beskrivet i attributet title
DM200: Det är tydligt för användarna var de kan hitta alternativ till information som ges på annat sätt än med text
US10: Begripligheten är inte beroende av användarens förmåga att uppfatta olika färger
WAD40: Sökfunktion

Arbetet för att åtgärda dessa brister pågår och planen är att majoriteten av bristerna ska vara åtgärdade under år 2021. 

Hur vi testat

Webbplatsen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av xtrafik.se, samt använt webbaserade verktyg, exempelvis Siteimprove. Vi har validerat koden enligt WCAG 2.1 AA samt följt DIGGs checklista för webbriktlinjer.
Senaste bedömningen gjordes den 22 december 2023.

Appen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av appen X-trafik.
Senaste bedömningen gjordes 28 maj 2021.

Tillgänglighetsrapporten uppdaterades senast den 15 september 2021.

Till toppen
Senast ändrad 2024-03-13 17:24:15