Cykel i kollektivtrafiken


I vissa delar av kollektivtrafiken i Gävleborgs län kan du ta med din cykel.

 

Stadsbussar

På bussar som kör i stadstrafik får man inte ta med cykel ombord.
 

Regionbussar

På regionbussarna kan du under perioden 1 april-31 oktober ta med en cykel som väger maximalt 25 kg i mån av plats och den ska placeras i ett särskilt cykelställ baktill på bussen. I vissa fall kan en cykel behöva placeras i godsutrymmet om cykelställ saknas. Maximalt två cyklar per buss kan tas med och det kostar 30 kr/cykel.
 

X-tåg

På X-tågen kan du året runt ta med en cykel som väger maximalt 25 kg i mån av plats och den ska placeras i ett särskilt cykelställ som finns vid den södra ingången på tågen. Maximalt två cyklar per X-tåg kan tas med och det kostar 30 kr/cykel.
 

Närtrafik och anropsstyrd trafik

Med närtrafik eller annan anropsstyrd trafik som utförs med taxi får du inte ta med cykel.
 

Ersättningsbussar för tåg

På ersättningsbussar för tåg får du inte ta med cykel.
 

Får jag ta med andra typer av ”cyklar”?

Mindre cyklar, sparkcyklar och elsparkcyklar som är hopfällda är tillåtna som handbagage på X-trafiks stadsbussar, regionbussar och X-tåg utan extra kostnad. De tillåtna måtten är max 120 cm i hopvikt läge och vikten får max vara 15 kg. 

Ej hopfällbar sparkcykel eller elsparkcykel, tandemcykel, varucykel, trehjulig vuxencykel, cykelkärra/vagn och el-scooter får inte tas med ombord på X-trafiks fordon.
 

Säkerhet och ansvar

Av säkerhetsskäl är antalet cyklar som kan tas med per fordon begränsat. Du som resenär ansvarar själv för att cykel placeras i angivna cykelställ eller i godsutrymmet på ett säkert sätt. Cyklar och bagage får inte placeras i mittgången på varken bussar eller X-tåg i och med att det utgör en säkerhetsrisk och utrymningsvägarna måste hållas fria.
Du får inte ladda batterier till eldrivet fordon ombord.

Cykelplatserna är inte bokningsbara i förväg, så det är bra om du själv har en reservplan om cykelplatserna skulle vara upptagna.