Förseningsersättning

Vi vill att våra kunder ska få en trevlig och behaglig resa och därför ger vi våra kunder förseningsersättning.​
Här hittar du all information om vår förseningsersättning som gäller när du rest med X-trafiks bussar och X-tåg.

Vårt löfteVillkor Villkor ResplusAnsöka om ersättningTips och råd inför din resaVårt löfte

Vi lovar...
...att köra enligt tidtabellen. Vi kör enligt de tider som är angivna i tidtabellen. Anslutningar garanteras om bytestiden är 5 minuter mellan bussar och 10 minuter mellan buss-tåg och tåg-tåg.

… att ge den information du behöver för resan. På vår hemsida och i vår app finns den information du behöver för resan och du kan få personlig service från vår kundservice. Hållplatserna är skyltade med namn och vid större stationer/hållplatser finns tidtabeller och biljettinformation. Våra bussar och X-tåg är skyltade med linjenummer och destination. Vid planerade förändringar i tidtabellen informerar vi om detta genom hållplatsanslag, hemsida, annonser eller motsvarande. På större stationer informerar vi även på digitala skyltar och/eller med utrop.

…att du får ett bra bemötande. Oavsett vem du kontaktar får du ett bra bemötande och vi tar hand om dig på ett bra sätt.

…att köra ersättningstrafik när X-tåget inte kan köra. På grund av långa avstånd och att ersättningstrafiken inte kan köra i samma hastighet som tåget får man räkna med förseningar.

…att du med funktionsnedsättning får en smidig resa. I Reseplaneraren finns information om vilka turer som inte har lågt insteg. Sådana turer har anmärkningen ”X”.  Vi har även rullstolsgaranti vilket innebär att på alla låggolvsbussar kan rullstolsburna åka med. Finns det inte plats på bussen eller om turen av någon anledning körs utan låggolvsbuss har du rätt att få taxi via serviceresor på tel 0771-49 79 39. På X-tåget finns en tågvärd som kan assistera dig som behöver hjälp med att stiga av eller på tåget. De ordinarie tågen har rullstolslift.


Till toppen


Villkor 

Villkoren gäller från och med 1 april 2016

När börjar förseningsersättningen att gälla?
Du får ersättning om din resa med oss blir minst 20 minuter försenad.Vid resa med byten/anslutningar inkluderade avser förseningsersättningen slutdestinationen.

Hur lång tid har jag på mig att skicka in min ansökan om förseningsersättning?
Vi behöver ha din ansökan inom 2 månader efter händelsen. För att underlätta handläggningen av ditt ärende, ser vi gärna att din ansökan är oss tillhanda så snart som möjligt efter den inträffade händelsen.

Vilken typ av kompensation kan man välja?
 • Avdrag vid nästa debiteringstillfälle för dig som betalar din Årsbiljett via autogiro
 • Reskassa som skickas ut till kortet inom ett par dagar och som automatiskt laddas på nästa gång du viserar kortet ombord.
 • Kontant utbetalning.

Kan jag välja att resa på annat sätt och få ersättning?
Om du bedömer att du kommer bli mer än 20 minuter försenad med vår trafik kan du välja annat färdsätt.
Du kan:
 • Ta en anslutande taxi istället.Vi ersätter en anslutande taxiresa med max 1140 kr kontant. Du betalar taxin själv, och om du tar en taxi som kostar mer än 1140 kr får du själv stå för det överskjutande beloppet.
  Det går inte att få ersättning för både eventuell försening och utlägg för taxi. För att få ersättning måste du kunna styrka resan med taxikvitto i original.
 • Välja en alternativ resväg.Om du bedömer att bli mer än 20 minuter försenad med vår trafik kan du välja att resa med ett annat trafikbolag eller en alternativ resväg med vår trafik. Vi återbetalar den extra biljettkostnaden eller den försening du drabbats av. Det går inte att få ersättning för både eventuell försening och utlägg för nya biljetter.
 • Ta privatbil om du bedömer att du blir mer än 20 minuter försenad.Vi ersätter dig enligt Riksskatteverkets norm med 18:50 kr/mil, dock max 1140 kr.

När gäller inte förseningsersättningen?
Förseningsersättningen gäller inte vid planerade trafikstörningar och när buss ersätter tåget där vi informerat via våra kanaler senast tre dagar innan.

Vad ersätter inte förseningsersättningen?
 • Följdkostnader som t ex missat läkarbesök, körlektion, konsert- och biobiljetter.
 • Förlorad arbetsinkomst.
 • Kostnader för vidare transport med andra trafikbolag. 
 • Parkeringskostnader.

Försenad med andra trafikbolag men reser på X-trafiks biljett
 • UL - Reser du med X-trafiks biljett på UL:s trafik gäller X-trafiks förseningsersättning.
 • UL - Reser du med en kombinationsbiljett XT-UL på UL:s trafik gäller UL:s förseningsersättning.
 • Tåg i Bergslagen - Reser du med X-trafiks biljett på Tåg i Bergslagen, gäller X-trafiks förseningsersättning.
 • SJ Snabbtågtillägg - Reser du med SJ på sträckan Sundsvall-Gävle och har snabbtågstillägg, gäller X-trafiks förseningsersättning. 
 • SJ Uppsalatillägg - Reser du med SJ på sträckan Gävle-Uppsala med Uppsalatillägg, gäller X-trafiks förseningsersättning.
 • Reser du med SJ på sträckan Ljusdal-Gävle och har X-trafiks biljett, gäller X-trafiks förseningsersättning.
 • Dalatrafik och X-trafiks kombinationsbiljett:
  - Har du rest med en X-trafik + Dalatrafik-biljett på Dalatrafiks trafik gäller Dalatrafiks förseningsersättning.
  - Har du rest med en X-trafik + Dalatrafik-biljett på X-trafiks trafik gäller X-trafiks förseningsersättning.
  - Har du rest med Tåg i Bergslagen vänder du dig till den part som du köpt X-trafik + Dalatrafik-biljetten av för att ansöka om förseningsersättning.

Jag blev inte försenad men är ändå missnöjd, får jag ersättning?
Vi vill inget hellre än att våra resenärer ska få en trivsam resa och dina synpunkter hjälper oss att bli bättre. Om du är missnöjd med resan på grund av att vi inte hållit vad vi lovat kan du ansöka om ersättning.
Vi behöver ha din ansökan inom 2 månader efter händelsen. För att underlätta handläggningen av ditt ärende, ser vi gärna att din ansökan är oss tillhanda så snart som möjligt efter den inträffade händelsen.


Till toppen 

Villkor Resplus

Om du köpt en Resplusbiljett gäller särskilda villkor. Bland annat får du en ”Kom-fram-garanti” som innebär att om du missar din anslutning får du använda din biljett på nästa förbindelse eller en alternativ resväg. Om du råkar ut för en försening kan du vända dig till ombordpersonalen som hjälper dig. Det är alltid hos det trafikbolag som orsakade förseningen man i efterhand ansöker om ersättning. Du kan antingen välja att göra din ansökan direkt här på webben genom att ange ditt SJ-biljettnummer eller skriva ut vår folder i pdf. Kom även ihåg att uppge det mobilnummer eller mailadress som är kopplad till bokningen.

Här kan du läsa mer om Resplus Ansök på webben Ansökningsfolder (pdf)


Till toppen Ansöka om ersättning

Du kan ansöka om ersättning genom att välja något av alternativen nedan eller ringa kundservice på 0771-9 10 10 9.
Vilken typ av kompensation du kan välja mellan kan du läsa mer om i villkoren ovan.

Ansök på webben Ansök via ersättningsfolder som du skickar in till oss 


Till toppen 

Tips och råd inför din resa

 • Du hjälper oss att ge dig en trivsam resa genom att meddela föraren/tågvärden om du skall byta buss/tåg. Då kan föraren/tågvärden kontakta anslutande buss/tåg så att den väntar på dig vid en mindre försening. För att vi ska kunna garantera en anslutning krävs minst 5 minuters bytestid mellan bussar och 10 minuter mellan buss-tåg och tåg-tåg.
 • Du hjälper föraren att köra jämnt och att komma i rätt tid genom att signalera i god tid före avstigning och genom att vara i god tid vid hållplatsen. Köpa din biljett i appen eller betala med något av våra kort/biljetter, med så jämna pengar som möjligt eller kontokort.
 • Planera din resa och tänk på att ha god bytesmarginal till exempelvis flyg och färjetrafik. Du bör ha minst 90 minuter till godo mellan tågets ankomsttid och senaste tid för incheckning.
 • Spara biljetten under och efter resan. Du måste kunna uppvisa en giltig biljett under hela resan.
 • Kontakta oss om du drabbas av en försening och behöver råd. Vår kundservice tel. 0771-9 10 10 9 ger råd om hur din resa kan lösas på bästa sätt. Till exempel kan bussen vara på väg och vara den snabbaste lösningen för dig, eller så har vi ordnat en lösning för andra resenärer som också blir den bästa lösningen för dig.

Till toppen 


Senast ändrad 2018-10-31 05:14:20