Förseningsersättning

Om du drabbas av en försening under din resa kan du ansöka om förseningsersättning. Senast två månader efter händelsen behöver vi få in din ansökan och villkoren hittar du nedan.

Villkor för förseningsersättning

Eftersom X-trafik kör både korta och långa sträckor, omfattas våra resor av två regelverk.
 • För resor med tåg som kör en sträcka på 150 km eller längre gäller EUs Tågpassagerarförordning.
 • För resor med buss eller med tåg som kör en kortare sträcka än 150 km* gäller Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. 
*Det är alltså inte den sträcka du reser med tåg, utan tågets hela sträcka som räknas.​


När du rest med tåg som kör en sträcka på 150 kilometer eller längre

Tågsträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall är båda längre än 150 kilometer.
Du får ersättning om din resa med tåg på någon av dessa sträckor blivit minst 20 minuter försenad.
Vid resa med byten/anslutningar inkluderade avser förseningsersättningen slutdestinationen.


Din ersättning
Försenad mer än  Ersätts med
20 minuter  50% av kostnaden för resan
40 minuter  75% av kostnaden för resan
60 minuter 100% av kostnaden för resan
Om det finns risk att turen du planerar att åka med blir minst 60 minuter försenad kan du välja att avbryta din resa och ansöka om att få hela biljettkostnaden återbetalad.

Ersättning ges inte för taxi eller resa med egen bil.

När du rest med buss eller med tåg som kör en kortare sträcka än 150 kilometer*

*Gäller sista kvällsavgången med X-tåget Gävle-Bollnäs-Gävle som körs måndag-lördag.

Du får ersättning om din resa med en tågavgång som endast kör någon av dessa sträckor blivit minst 20 minuter försenad.
Vid resa med byten/anslutningar inkluderade avser förseningsersättningen slutdestinationen.

Din ersättning
 Försenad mer än  Ersätts med
 20 minuter  50% av kostnaden för resan
 40 minuter  75% av kostnaden för resan
 60 minuter  100% av kostnaden för resan
Om det finns risk att turen du planerar åka med blir minst 20 minuter försenad kan du använda ett annat färdmedel och ansöka om att få ersättning för det. Reser du med egen bil är milersättningen enligt Skatteverkets norm, 25,00 kr/mil (år 2023).
Milersättning kan du få för sträckan mellan de stationer du skulle ha rest. Taxi kan enbart beställas till och från den station som tåget eller bussen trafikerar. Den högsta ersättningen du kan få är 1433 kr per resa. 

Förseningsersättningen gäller inte:

 • När turer ställs in som vi informerat om minst tre dagar innan via någon av våra kanaler
 • Följdkostnader som t ex missat läkarbesök, körlektion, konsert- och biobiljetter
 • Förlorad arbetsinkomst
 • Parkeringskostnader

Ansöka om förseningsersättning

Vi behöver ha din ansökan inom två månader från händelsen. Du kan ansöka om ersättning genom att välja något av alternativen nedan eller ringa kundservice på 0771-9 10 10 9.

Ansök om förseningsersättning digitalt här

Observera att du som har rest med taxi eller annat färdmedel behöver ladda ner en blankett:
Ladda ner blankett här


Ersättning för Resplusresa – resa som bokats via annat trafikföretag, till exempel SJ, där en del av sträckan körs av X-trafik
X-trafik ingår i Resplus, som är ett samarbete mellan samtliga tågoperatörer, Regionala Kollektivtrafikmyndigheter i alla län samt inrikes båttrafik. Åker du med X-trafik som delsträcka på en biljett med Resplus får du pengar tillbaka enligt Samtrafikens resevillkor och biljettregler för Resplus. Det är alltid hos det trafikbolag som orsakade förseningen man i efterhand ansöker om ersättning. Du kan göra din ansökan direkt här på webben genom att ange ditt SJ-biljettnummer. Kom även ihåg att uppge det mobilnummer eller mejladress som är kopplad till bokningen. 

Ansök om förseningsersättning för Resplus digitalt här 

Försenad med andra trafikbolag men reser på X-trafiks biljett

 • UL - Reser du med X-trafiks biljett på UL:s trafik gäller X-trafiks förseningsersättning.
 • UL - Reser du med en kombinationsbiljett XT-UL på UL:s trafik gäller UL:s förseningsersättning.
 • Tåg i Bergslagen - Reser du med X-trafiks biljett på Tåg i Bergslagen, gäller X-trafiks förseningsersättning.
 • SJ-tågtillägg - Reser du med X-trafiks biljett med SJ-tågstillägg på SJs tåg gäller X-trafiks förseningsersättning. 
 • Dalatrafik och X-trafiks kombinationsbiljett:
  - Har du rest med en X-trafik + Dalatrafik-biljett på Dalatrafiks trafik gäller Dalatrafiks förseningsersättning.
  - Har du rest med en X-trafik + Dalatrafik-biljett på X-trafiks trafik gäller X-trafiks förseningsersättning.
  - Har du rest med Tåg i Bergslagen vänder du dig till den part som du köpt X-trafik + Dalatrafik-biljetten av för att ansöka om förseningsersättning.

Hur får jag min ersättning?

Vi gör våra utbetalningar via Swedbanks utbetalnings­system (SUS). Är du ansluten till Swedbanks kontoregister kommer pengarna att sättas in på ditt bankkonto direkt, i annat fall kontaktar vi dig.

Eftersom vi använder oss av samma utbetalningssystem som flera andra stora företag och myndigheter är chansen stor att du redan finns med i kontoregistret.



Länkar till kollektivtrafikens lagar och regelverk

Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/782 av den 29 april 2021om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer


Till toppen 



Senast ändrad 2024-04-12 12:52:17