Reskassa


Reskassan är opersonlig och kan användas för att betala för flera personer som reser samtidigt på samma sträcka.

Reskassan kan du ladda med valfritt belopp, minst 50 kronor, på ett kundcenter eller i vår webbshop (som mest kan du ha 2 000 kronor laddad i reskassan).

Du kan även ladda reskassa ombord på X-tågen för jämna hundratal 200-500 kr om du betalar med betalkort - ej med kontanter. 

Reskassa kan inte användas vid resa med andra trafikföretag, t.ex. SJ, och kan inte laddas på företagskort, ledsagarbiljett, skolbiljett, seniorbiljett, Ung i-biljetter eller 65+ Gävle-biljetter.

Vill du inte längre använda reskassa så rekommenderar vi att du reser upp det du har laddat på kortet.


Återlösen av reskassa
Skicka in ditt resekort eller mejla ditt resekortnummer tillsammans med ditt fullständiga namn, personnummer och mobilnummer. 
Det går också bra att lämna in ditt resekort tillsammans med uppgifterna ovan på vårt kundcenter i Gävle.
Vi kan endast återlösa reskassa, ej andra biljetter som eventuellt finns på samma kort.
Kortet spärras och eventuella biljetter som finns på kortet kommer inte kunna användas efter återlösen. Kortavgift återbetalas inte. 


Region Gävleborg
X-trafik
Box 125
826 23 Söderhamn 

Vi gör våra utbetalningar via Swedbanks utbetalnings­system (SUS). Är du ansluten till Swedbanks kontoregister kommer pengarna att sättas in på ditt bankkonto, i annat fall kontaktar vi dig.
Eftersom vi använder oss av samma utbetalningssystem som flera andra stora företag och myndigheter är chansen stor att du redan finns med i kontoregistret.Senast ändrad 2024-02-19 14:37:30