Reskassa

Reskassan är opersonlig och kan användas för att betala för flera personer som reser samtidigt på samma sträcka.

Reskassan kan du ladda med valfritt belopp, minst 50 kronor, på ett kundcenter eller i vår webbshop (som mest kan du ha 2 000 kronor laddad i reskassan).

Du kan även ladda reskassa ombord på X-tågen för jämna hundratal 200-500 kr om du betalar med betalkort - ej med kontanter. 

Reskassa kan inte användas vid resa med andra trafikföretag, t.ex. SJ, och kan inte laddas på företagskort, ledsagarbiljett, skolbiljett, seniorbiljett, Ung i-biljetter eller 65+ Gävle-biljetter.

Vill du inte längre använda reskassa så rekommenderar vi att du reser upp det du har laddat på kortet.

Återbetalning av reskassa

Önskar du återbetalning av återstående värde på din reskassa kan du ansöka om det via något av alternativen nedan:

 • Fyll i uppgifterna i webbformuläret nedan
  Webbformulär återbetalning reskassa 
   
 • Skicka in ditt resekort i ett brev tillsammans med ditt fullständiga namn, personnummer och mobilnummer. Skicka brevet till adressen:
  Region Gävleborg
  X-trafik
  Box 125
  826 23 Söderhamn 
   
 • Lämna in ditt resekort på vårt kundcenter i Gävle tillsammans med uppgifter om ditt fullständiga namn, personnummer och mobilnummer.

Vi kan endast återlösa reskassa, ej andra biljetter som eventuellt finns på samma resekort. Resekortet spärras och eventuella biljetter som finns på resekortet kommer inte kunna användas efter återlösen. Kortavgift återbetalas inte. Handläggningstiden är cirka 30 dagar.

Vi gör våra utbetalningar via Swedbanks utbetalnings­system (SUS). Är du ansluten till Swedbanks kontoregister kommer pengarna att sättas in på ditt bankkonto, i annat fall kontaktar vi dig. Eftersom vi använder oss av samma utbetalningssystem som flera andra stora företag och myndigheter är chansen stor att du redan finns med i kontoregistret.


Senast ändrad 2024-05-16 10:49:42