Vanliga frågor om Företagskortet


Vad är Företagskortet?
Ett färdbevis/kreditkort som är knutet till företaget. Personal reser smidigt i tjänsten med kortet och företaget faktureras i efterhand. Företaget får en specificerad faktura där alla resor syns.

Vad kostar det att åka med Företagskortet?
Priset är detsamma som vid betalning ombord.

Kostar korten något extra?
Nej, ni betalar endast för de resor som görs inga övriga avgifter tillkommer.

Går det att boka plats med Företagskortet?
X-trafiks bussar och X-tåg kan man inte boka plats.

När kan jag använda Företagskortet som betalningsmedel?
Gäller endast vid köp av enkelbiljetter och 24 timmarsbiljetter.

När faktureras företaget?
Kunden faktureras för gjorda resor efterkommande månad.

Kan man åka flera resenärer på ett Företagskort?
Ja, flera kan resa samtidigt på ett kort, men är man många rekommenderar vi att alla har ett varsitt kort. Tala om när ni kliver ombord att ni vill betala med Företagskort, hur många ni är samt vilken sträcka ni vill resa.

Hur beställer jag fler kort?
Om du redan har ett avtal med oss skickar du ett mejl till foretag.xtrafik@regiongavleborg.se där du uppger ett kortnummer som är knutet till det avtal som du vill att det nya kortet ska kopplas till. Uppge också det antal kort som du vill beställa. Vi skickar sedan ut kortet/korten till dig.

Hur spärrar jag ett kort?
Mejla foretag.xtrafik@regiongavleborg.se uppge det kortnummer som ska spärras så skickar vi ett nytt.

Senast ändrad 2020-02-12 09:49:03