Delbetalning vid fortsatt resa 

Från 5 februari 2024 kan du som har en 30-dagarsbiljett, årsbiljett eller Ung i biljett och vill resa utanför din biljetts giltighetsområde köpa till en enkelbiljett för resterande zoner, det vill säga du får tillgodoräkna dig de zoner du redan har på din 30-dagarsbiljett, årsbiljett eller Ung i biljett.
 
Enkelbiljetter köps som vanligt i appen och ska aktiveras innan påstigning och sedan visas upp för ombordpersonalen tillsammans med giltig 30-dagarsbiljett, årsbiljett eller Ung i biljett. Enkelbiljett kan också köpas ombord men då till ett högre pris än i appen.

När du reser på enkelbiljett i 1-3 zoner har du 2 timmar på sig att byta till annan buss eller X-tåg. Reser du i 4 zoner eller fler är bytestiden 4 timmar.

Exempel: 
- Du har en 30-dagarsbiljett för Gävle (zon F1) och vill resa till Valbo, du köper då en enkelbiljett för zon F.
- Du har en 30-dagarsbiljett för Gävle (zon F1) och vill resa till Sandviken, du köper då en enkelbiljett för zon F+E1.
- Du har en biljett Ung i Söderhamn (zon D+D1) och vill resa till Bollnäs, du köper då en enkelbiljett för zon C+C1.