Rabatter och åldersgränser

Barn under 7 årUngdomsrabattRabatt för förmånstagareStudentrabattVuxen + barnrabatt 


Barn under 7 år

Du som reser med giltig biljett eller kort får ta med två barn under 7 år utan avgift. Gäller ej de som reser med Vuxen + barnrabatt eller skolbiljett. Barn i barnvagn reser dessutom alltid gratis (gäller ej Vuxen + barnrabatt).

Barn under 7 år som reser ensamma får samma rabatt som 7-19 år.

Ungdomsrabatt

7-19 år får lägre pris jämfört med vuxenpris, på enkelbiljett, 30-dagarsbiljett och årsbiljett.

Du som är över 18 år och som reser med ungdomsrabatt måste kunna visa legitimation. Kan du inte styrka din ålder får du lösa vuxenbiljett.

Rabatt för förmånstagare

Du som har förmånsintyg från Försäkringskassan gällande sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning får lägre pris (jämfört med vuxen) på enkelbiljetter, 24-timmarsbiljetter, 30-dagarsbiljetter och årsbiljetter. Biljetterna gäller alla dagar dygnet runt. 

När du reser ska du ha med ditt intyg från Försäkringskassan samt legitimation. 
OBS! Endast intyg från försäkringskassan gäller, intyg från Pensionsmyndigheten gäller inte.
Studentrabatt

Du som är student och har studentlegitimation från Mecenat eller WeStudent med studentresesymbolen får rabatt på X-trafiks enkelbiljett, 30-dagarsbiljett och årsbiljett.

Studentlegitimation samt giltigt ID med foto ska visas upp varje gång du reser.

Rabatten gäller om du studerar på universitet, högskola eller annan studiemedelsberättigad vuxenutbildning. Villkoret är att du studerar minst 50 procent och att studietakten är minst 10 sammanhängande veckor under en termin.

Om man läser på SFI eller andra utbildningar som inte ger rätt till studiemedel får man ingen studentrabatt på våra biljetter. 


Du kan själv gå in på mecenat.se eller westudents.se för att läsa hur du får din legitimation.

Så här ser studentresesymbolen ut:

Bild på studentresesymbol


X-trafik och UL:s kombinationsbiljetter​
Reser du med X-trafik och UL:s kombinationsbiljetter (periodbiljett) ska du ha SL-logga på din studentlegitimation.


Vuxen + barnrabatt

Upp till 2 vuxna över 20 år och upp till 4 barn under 16 år reser till priset av 1 vuxen och 1 barn (minst en vuxen och ett barn måste resa med för att rabatten ska kunna nyttjas). Ytterligare barn i barnvagn kan ej tas med gratis. Erbjudandet gäller för enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter i alla zoner (kan ej köpas som mobilbiljett).


Till toppen


Senast ändrad 2021-09-10 09:38:28