Rabatter och åldersgränser

Barn under 7 årUngdomsrabattRabatt för förmånstagareStuderanderabattVuxen + barnrabatt 


Barn under 7 år

Du som reser med giltig biljett eller kort får ta med två barn under 7 år utan avgift. Gäller ej de som reser med Vuxen + barnrabatt eller skolbiljett. Barn i barnvagn reser dessutom alltid gratis (gäller ej Vuxen + barnrabatt).

Barn under 7 år som reser ensamma får samma rabatt som 7-19 år.

Ungdomsrabatt

7-19 år får lägre pris jämfört med vuxenpris, på enkelbiljett, 30-dagarsbiljett och årsbiljett.

Du som är över 18 år och som reser med ungdomsrabatt måste kunna visa legitimation. Kan du inte styrka din ålder får du lösa vuxenbiljett.

Rabatt för förmånstagare

Du som har förmånsintyg från Försäkringskassan gällande sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning får lägre pris (jämfört med vuxen) på enkelbiljetter, 24-timmarsbiljetter, 30-dagarsbiljetter och årsbiljetter. Biljetterna gäller alla dagar dygnet runt. 

När du reser ska du ha med ditt intyg från Försäkringskassan samt legitimation. 
OBS! Endast intyg från försäkringskassan gäller, intyg från Pensionsmyndigheten gäller inte.
Studentrabatt

Du som är student och har studentlegitimation i Mecenats eller STUKs app med studentresesymbolen får rabatt på X-trafiks enkelbiljett, 30-dagarsbiljett och årsbiljett.

Från 2 november gäller även WeStudents studentlegitimation för att få rabatt.

Studentlegitimation samt giltigt ID med foto ska visas upp varje gång du reser.


Studentresesymbolen får du om:​​
  • Du läser på en studiemedelsberättigande utbildning på universitet, högskola eller annan vuxenutbildning.

Exempel:

 Sammanhängande studietid Studietakt 50% Studietakt 100%
10 veckor  Ej berättigad (7,5 Hp)  Berättigad (15 Hp)
20 veckor  Berättigad (15 Hp)  Berättigad (30 Hp)


Utbildningar som inte ger rätt till studentrabatt:
  • SFI och övriga utbildningar som inte är studiemedelsberättigande får inte tillgång till kollektivtrafikens studentrabatter. Exempel på sådana utbildningar kan vara uppdragsutbildning, grundskola och gymnasium.

X-trafik och UL:s kombinationsbiljetter​
  • Reser du med X-trafik och UL:s kombinationsbiljetter (periodbiljett) ska du ha SL-logga på din studentlegitimation.

När du reser med studentrabatt:
  • Ska du visa upp din studentlegitimation i Mecenats eller STUKs app. Legitimationen ska ha studentresesymbolen.
  • Du ska även kunna visa upp giltigt ID med foto.

Vad händer om jag inte kan styrka att jag har rätt till studentrabatt?
  • Om du vid kontroll inte kan styrka att du har rätt till studentrabatt får du betala en tilläggsavgift.
Läs mer om biljettkontroll/tilläggsavgiftSkaffa studentlegitimation
Du kan själv gå in på mecenat.se eller studentkortet.se för att läsa hur du får din legitimation.

Så här ser studentresesymbolen ut i app:

Bild på studentresesymbol Bild på studentlegitimation från Mecenat
Bild på studentlegitimation från Studentkortet Bild på studentlegitimation från WeStudentsVuxen + barnrabatt

Upp till 2 vuxna över 20 år och upp till 4 barn under 16 år reser till priset av 1 vuxen och 1 barn (minst en vuxen och ett barn måste resa med för att rabatten ska kunna nyttjas). Ytterligare barn i barnvagn kan ej tas med gratis. Erbjudandet gäller för enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter i alla zoner (kan ej köpas som mobilbiljett).


Till toppen


Senast ändrad 2020-10-28 16:31:30