Rabatter och åldersgränser

Barn under 7 år

Du som reser med giltig biljett eller kort får ta med två barn under 7 år utan avgift. Gäller ej de som reser med  skolbiljett. Barn i barnvagn reser dessutom alltid gratis.

Barn under 7 år som reser ensamma får samma rabatt som 7-19 år.

7-19 år

Barn och ungdomar mellan 7-19 år får lägre pris jämfört med vuxenpris på enkelbiljett, 24-timmarsbiljett, 30-dagarsbiljett och årsbiljett.

Du som är över 18 år och reser med rabatt måste kunna visa legitimation. Kan du inte styrka din ålder får du lösa vuxenbiljett.

Förmånstagare

Du som har förmånsintyg från Försäkringskassan gällande sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning får lägre pris jämfört med vuxenpris på enkelbiljett, 24-timmarsbiljett, 30-dagarsbiljett och årsbiljett. 

När du reser ska du ha med ditt intyg från Försäkringskassan, på papper eller digitalt, samt legitimation. OBS! Endast intyg från försäkringskassan gäller, intyg från Pensionsmyndigheten gäller inte. 

Studerande

Du som studerar och har studentlegitimation från Mecenat, WeStudents eller Studentkortet/STUK.CO med studentresesymbolen får lägre pris jämfört med vuxenpris på enkelbiljett, 24-timmarsbiljett, 30-dagarsbiljett och årsbiljett.

Studentlegitimation samt giltigt ID med foto ska visas upp varje gång du reser.

Rabatten gäller om du studerar på universitet, högskola eller annan studiemedelsberättigad vuxenutbildning. Villkoret är att du studerar minst 50 procent och att studietakten är minst 10 sammanhängande veckor under en termin.

Om man läser på SFI eller andra utbildningar som inte ger rätt till studiemedel får man ingen rabatt. 


Du kan själv gå in på mecenat.se, westudents.se eller studentkortet.se för att läsa hur du får din legitimation.

Så här ser studentresesymbolen ut:

Bild på studentresesymbol


X-trafik och UL:s kombinationsbiljetter​
Reser du med X-trafik och UL:s kombinerade 30-dagarsbiljetter ska du ha SL-logga på din studentlegitimation.


Till toppen


Senast ändrad 2024-01-03 12:42:04