Förändringar för busstrafiken i Gävle centrum 


Från 27 maj 2024 kommer Gävle kommun att bygga om och förstärka stenmurskajen mot Gavleån mellan Kungsbron och Rådmansbron. Arbetet kommer att ske i olika steg under några år, vilket kommer att påverka busstrafiken med ändrade linjesträckningar och hållplatser. 

Hållplatser vid Rådhuset tas bort


Från 27 maj tas hållplatserna E och I närmast Gavleån vid Rådhuset bort. Resande med linje 49 och 99 hänsvisas till hållplats Vasaskolan B. UL:s linjer 501 och 510  hänvisas till hållplats Vasaskolan A.

Nya linjesträckningar och nya hållplatser


Från 17 juni får linjerna 1 och 95 inte längre köra Norra Strandgatan utan kommer istället att köra via Nygatan och Centralplan.

Hållplatserna på Norra Strandgatan tas bort och två nya hållplatser L och S kommer att sättas upp på Nygatan. Vid Centralplan kommer dessutom två nya hållplatser A och B att sättas upp utanför Gävle Central. 

Hållplatser vid Rådhuset från 17 juni: 

Hållplatser vid Gävle Central från 17 juni:


Karta över hållplatser vid Gävle Central från 17 juni 2024

Läs mer om arbetet här: Kajen mellan Kungsbron och Rådmansbron renoveras – Gävle kommun (gavle.se)

Till toppen

Senast ändrad 2024-05-23 14:31:32