Förändringar i trafiken från 13 december


De nya tiderna hittar du i vår reseplanerare på hemsidan eller via X-trafiks app i mobilen. Du kan även ladda ner din tidtabell som PDF eller skapa en personlig tidtabell med de linjer du är intresserad av och få den skickad till din e-postadress.


Med anledning av Region Gävleborgs ekonomiska läge gjordes under 2019 ett arbete med att ta fram förslag på besparingar i kollektivtrafiken. I mars 2020 fattade hållbarhetsnämnden beslut om att genomföra justeringar i trafikutbudet från 13 december 2020 för att få Region Gävleborgs budget i balans.

Beslutet innebär att följande sex busslinjer läggs ner från 13 december 2020:

Linje 27 Axmarbruk-Bergby
Linje 40 Gävle-Sandbacka Park
Linje 59 Söderhamn-Flygstaden
Linje 88 Ljusdal-Norrkämsta
Linje 94 Hällby-Finnböle
Linje 97 Rörberg-Valbo

Dessutom dras ett flertal turer in på flera busslinjer i länet och några turer får mindre tidsjusteringar.

I flera områden där trafik dras in finns istället möjlighet att resa med Närtrafik under vardagar. Närtrafik är ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken för de som vill resa från adresser som ligger mer än två kilometer från en busshållplats. Trafiken är anropsstyrd och körs med taxi efter olika ”linjer” som alla har egna tidtabeller med cirkatider.