Information om corona


X-trafik följer noggrant utvecklingen för att minska spridningen av coronaviruset. Vi har en beredskap för frågan och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.
 
Stängda framdörrar på bussarna
Från tisdag 14 april är framdörrarna på bussarna i Gävleborgs län stängda för på- och avstigning. Anledningen är ett beslut från Arbetsmiljöverket för att säkra bussförarnas arbetsmiljö på grund av smittspridningen av covid-19.
 
Giltig biljett krävs vid resa
För att resa med X-trafiks bussar gäller precis som vanligt att man ska ha giltig biljett, skillnaden efter 14 april är att biljetten måste köpas innan man kliver ombord. Läs mer här 

Ombord på X-tågen går det att köpa (ej med kontanter) och registrera biljetter som vanligt men för att öka avstånden mellan resenärer och ombordpersonal ser vi gärna att man köper sin biljett i X-trafik app.
 
Visa hänsyn i kollektivtrafiken 
  • Stanna hemma om du har förkylningssymtom för att undvika att smitta andra människor
  • Du som är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp, stanna hemma och undvik att använda kollektivtrafiken
  • Om möjligt så undvik att resa i rusningstid och avstå helt från onödiga resor
  • Håll kloka avstånd till medresenärer och personal ombord, sprid ut dig i bussen och på tåget för att minska smittorisken
  • Nys eller hosta i armvecket
  • Tvätta händerna ofta 

Hur påverkas trafiken?
Sjukresor och färdtjänst
Av omsorg om dig och alla andra resenärer som har behov av att resa med våra servicefordon ber vi dig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du som är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp uppmanas att stanna hemma och undvika att resa.

De kunder som över 70 år och har ett behov av att resa kommer i första hand att få resa ensamma i fordonen när de gör en sjukresa, färdtjänstresa eller en riksfärdtjänstresa.

Vi gör vårt bästa för att tillsammans med våra trafikföretag skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. För att vi ska lyckas är det viktigt att alla tar sitt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur städas det?
Så länge det inte kommer särskilda instruktioner från Folkhälsomyndigheten eller Smittskydd så städas fordon och resenärsmiljöer enligt ordinarie rutiner. 
 
Senast ändrad 2020-06-05 10:51:55