Inställda bussturer på grund av personalbrist


Det kan snabbt ske förändringar i trafikläget om det uppstår personalbrist. Vi uppmanar alla kunder att söka sin resa i vår reseplanerare eller i vår app så nära avgång som möjligt för att få aktuell information om hur trafiken körs.

Vi har en beredskap för situationer som kan uppstå men enskilda turer kan komma att ställas in på grund av personalbrist.
Senast ändrad 2021-02-22 07:52:59