Inställda bussturer på grund av personalbrist


Det kan snabbt ske förändringar i trafikläget om det uppstår personalbrist. Vi uppmanar alla kunder att söka sin resa i vår reseplanerare eller i vår app så nära avgång som möjligt för att få aktuell information om hur trafiken körs.

De tryckta tidtabellerna som finns på anslag och planscher gäller för närvarande inte.

Från måndag 23 mars är vissa bussturer i Gävle stadstrafik inställda på grund av personalbrist. Dessutom är busslinje 15 Gävle Central-Högskolan-Campus Sätra och busslinje 17 Gävle Rådhuset-Hemlingbystugan inställda.

Från måndag 30 mars är flera av SJs tågavgångar på sträckan Gävle-Sundsvall inställda.

X-tågen och bussarna i övriga länet körs för närvarande som vanligt.

Vi har en beredskap för situationer som kan uppstå och om myndigheterna kommer med nya råd och rekommendationer som påverkar kollektivtrafiken. Vi har också upprättat beredskapsplaner för bussar och X-tåg om ett större antal förare och lokförare kommer att saknas framöver. 
Senast ändrad 2020-05-14 09:19:21