Beställning av 65+ biljett i Gävle kommun


I formuläret här nedanför kan du, mot en årsavgift på 280 kronor, beställa en 65+ biljett i Gävle kommun som börjar gälla 1 april 2021.
Mer information om 65+ biljetten 


Personuppgiftspolicy

** Reservation för eventuella prisförändringar. Beslut om avgiftens storlek och omfattning tas av kommunfullmäktige i Gävle.
Förnamn  *
Efternamn  *
Adress  *
Postnummer  *
Ort  *
Telefon dagtid  *
Personnummer  * (ååmmdd-xxxx)
E-postadress
Hantering av personuppgifter  *
Hantering av årsavgift  *
Spamskydd