Ny stadstrafik i Sandviken


10 december 2023 kommer Sandviken att få en helt ny stadstrafik med nytt linjenät och fler turer över hela dygnet, både på vardagar och på helger. 

I det nya linjenätet finns fyra nya stomlinjer (linje 1, 2, 3 och 4) som körs med åtta bussar. Linjerna kommer att köras rakare och snabbare och gå var 15:e minut på vardagar och var 30:e minut på kvällar och helger. Linje 11 kommer att köras var 40:e minut alla dagar. 

När stomlinjerna kommer in till centrum skyltas de om och kör vidare som en ny linje. Linje 1 kommer in till centrum, skyltas om och fortsätter som linje 2, linje 2 skyltas om och fortsätter som linje 3,  linje 3 skyltas om och blir linje 4 och linje 4 skyltas om och blir linje 1. Här nedan kan du se vart linjerna körs och om du behöver göra ett byte eller kan sitta kvar på samma buss. 

Centrumhållplatsen ligger kvar på samma ställe men byter namn från Posten till Sandviken centrum.

Stadsbussarna kommer inte att köra in till terminalen vid resecentrum utan får en ny hållplats ute på Fredriksgatan.

Helt nya elbussar kommer att köras i stadstrafiken som är tystare och utsläppsfria, vilket är bra för miljön.Stadslinjekarta (PDF)


Linje 1 Centrum - Vallhov
Centrum – Vallhov – centrum (bussen kör sedan vidare mot Hedgrind som linje 2)Tidtabell linje 1


Linje 2 Centrum - Hedgrind
Centrum – resecentrum – sjukhuset – Hedgrind – sjukhuset – resecentrum – centrum (bussen kör sedan vidare mot Norrsätra som linje 3)Tidtabell linje 2


Linje 3 Centrum - Norrsätra
Centrum – Mosaiken – Norrsätra – centrum (bussen kör sedan vidare mot Björksätra som linje 4)Tidtabell linje 3


Linje 4 Centrum - Björksätra
Centrum – resecentrum – sjukhuset – Björksätra – sjukhuset – resecentrum – centrum (bussen kör sedan vidare mot Vallhov som linje 1)Tidtabell linje 4


Linje 11 Östanbyn – Centrum – Säljan
Östanbyn – Sandbacka Park – centrum – resecentrum – Björksätra mitt – Sätra – Säljan och tillbaka

Tidtabell linje 11