Fasta resor

Fasta resor är återkommande förbokade resor till exempel skolresor.
Frågor eller bokning/avbokning ring 0270-741 75 eller e-posta serviceresor.xtrafik@regiongavleborg.se.

Viktigt:

Måndag 13 januari mellan kl. 19.00 och ca kl 20.00 pågår ett tekniskt underhåll av bokningssystemet för serviceresor. Under tiden är det inte möjligt att boka sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst, fasta resor, närtrafik samt anropsstyrda bussturer.

Behöver du boka en resa rekommenderar vi att du gör det i god tid innan kl 19.00 eller återkommer efter kl 20.00.
 


Senast ändrad 2020-01-15 09:59:06