Förändringar i Bollnäs stadstrafik


Från 14 juni gäller nya busstider och samtidigt ändras linjesträckningen för stadslinjerna 1, 2 och 3 i Bollnäs.

Linje 1 Bollnäs centrum-Björktjära
Ny linjesträckning: Resecentrum-Järnvägsgatan-Nygatan-riksväg 83-Sjukhusvägen-Björkhamregatan-Fabriksgatan-riksväg 83-Bollnäs Norr-Norrlandsvägen-riksväg 83-Fabriksgatan-Björkhamregatan-Sjukhusvägen-riksväg 83-Nygatan-Järnvägsgatan-Resecentrum.

Gatuarbeten ska utföras på Björktjäraområdet under perioden juni-december vilket gör att bussen inte kan köra via Vänortsvägen och Skogsvägen under tiden. Bussen får istället ändrad linjesträckning via Gärdet och riksväg 83 till Bollnäs Norr där den sedan vänder och kör Norrlandsvägen tillbaka. 

Linje 2 Bollnäs centrum-Sjukhuset
Ny linjesträckning: Resecentrum-Järnvägsgatan-Nygatan-riksväg 83-Sjukhusvägen-Sjukhuset-Heden-Nylandsvägen-Månskärevägen-Kålkullevägen-Hamrevägen-Fabriksgatan-Björkhamregatan-Sjukhusvägen-riksväg 83-Nygatan-Järnvägsgatan-Resecentrum.
 
Linjesträckningen kortas ner och blir rakare och snabbare. 
 
Linje 3 Bollnäs centrum-Ren
Ny linjesträckning:  Turer som körs mellan 08.40-15.00 på vardagar samt alla turer på lördagar kommer att köras via Karlslund, varannan i riktning mot Ren och varannan i riktning mot centrum.

Anledningen är att linje 1 inte längre kör via Voltersberg och väg 50.  Linjesträckningen för busslinje 6 Bollnäs centrum-Granberg ändras inte. 

De nya tiderna hittar du i vår reseplanerare på hemsidan eller via X-trafiks app i mobilen. Du kan även ladda ner din tidtabell som PDF eller skapa en personlig tidtabell med de linjer du är intresserad av och få den skickad till din e-postadress.

Läs mer om Bollnäs kommuns arbete med att förbättra och tillgängliggöra stadstrafiken i Bollnäs.