Restriktioner för långväga kollektivtrafik


Mellan den 14 februari och den 31 maj har regeringen beslutat att antalet passagerare inte får överstiga hälften av de sittplatser som finns ombord på bussar och tåg som kör längre än 15 mil.

Bussar och X-tåg som påverkas hos X-trafik:
  • X-tåget Ljusdal – Gävle
  • X-tåget Sundsvall – Gävle
  • Busslinje 150 Hudiksvall - Gävle
  • Busslinje 173 Ljusdal – Gävle
De nya restriktionerna gäller även om du enbart reser del av sträckan. Du som planerar att resa med dessa bussar eller X-tåg bör därför överväga alternativa färdsätt.

Övriga delar av kollektivtrafiken i Gävleborgs län har kortare linjesträckningar och berörs inte av beslutet. X-trafik är dock mån om att hålla nere trängseln så mycket som möjligt i all trafik och ber våra resenärer att sprida ut sig i fordonen och hålla avstånd till andra resenärer.

SJ tåg
I rusningstrafik, mellan 7.00-9.00 samt 16.00-18.00, har SJ reserverat extra platser på tågen som kör mellan Gävle-Sundsvall och Gävle-Ljusdal för resenärer som har X-trafiks biljetter och som inte bokat plats.

På Snabbtågen finns extra platser reserverade i vagn 4 och på InterCity i vagn 2, men det kan under en övergångstid förekomma att några av dessa platser har bokats innan SJ hann reservera dem. 

Vi vill påminna våra resenärer om övriga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten:
  • Undvik onödiga resor
  • Välj om möjligt alternativa färdsätt
  • Använd munskydd i kollektivtrafiken framförallt mellan 7-9 och 16-18
Regeringens bestämmelser gäller i första hand till utgången av maj 2021 och genomförs av regeringen med stöd i den nya pandemilagstiftningen.
 
Mer information
Restriktioner för långväga kollektivtrafik införs
Information om corona
Munskydd i kollektivtrafiken