Skärpta rekommendationer om munskydd


Spridningen av covid-19 ökar igen i Gävleborgs län och det finns en stor samhällsspridning. Mot bakgrund av detta beslutar Smittskyddsläkaren i Gävleborg att införa nya skärpta regionala rekommendationer som gäller från 23 februari och tillsvidare.

X-trafiks resenärer rekommenderas att alltid använda munskydd när de reser, oavsett tid på dygnet. Rekommendationen gäller personer födda 2004 och tidigare. 

De nya skärpta rekommendationerna har beslutats i samråd mellan Folkhälsomyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborgs län. De regionala rekommendationerna ska ses som en lokal förstärkning av Folkhälsomyndighetens gällande allmänna föreskrifter och råd.

Eget ansvar

Har du glömt munskydd?

X-trafik kommer inte tillhandahålla munskydd ombord på bussar och tåg. Skulle du ha glömt ditt munskydd finns det möjlighet att hämta på något av X-trafiks kundcenter mot uppvisande av giltig biljett. Tillgången kan dock komma att variera och det är inte garanterat att det finns munskydd att hämta vid varje tillfälle.


Fortsätt att följa de råd som du har fått tidigare även när du bär munskydd:

  • Res inte om du är sjuk eller har förkylningssymtom.
  • Avstå onödiga resor med kollektivtrafiken.
  • Håll avstånd och undvik att resa under rusningstid. 

Här kan du se hur du använder munskydd på rätt sätt:


Senast ändrad 2021-05-25 10:14:53