Uppsägning av 65+ biljett i Gävle kommun


I formuläret här nedanför kan du meddela din uppsägning.


Personuppgiftspolicy

 
Uppsägning av biljett  *
Datum då uppsägningen ska träda i kraft  * ååmmdd
Förnamn  *
Efternamn  *
Adress  *
Postnummer  *
Ort  *
Telefon dagtid  *
E-postadress
Personnummer  * (ååmmdd-xxxx)
Hantering av personuppgifter  *
Spamskydd