Munskydd till förare inom färdtjänst- och sjukresor


18 november meddelade Region Gävleborg, i och med den ökade smittspridningen av Covid-19, att munskydd införs till hälso- och sjukvårdspersonal med patientnära kontakt. Nu innefattas även personalgruppen som kör färdtjänst- och sjukresor i Gävleborgs län.

Beslutet grundar sig i Folkhälsomyndighetens nya kunskapsunderlag ”Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg”.

- Munskydd till förarna gör att risken minimeras för att en symtomfri person omedvetet ska föra viruset vidare till en resenär. Det här ger en ökad trygghet och en möjlighet för dem som verkligen behöver resa under pandemin att kunna göra det på ett säkert sätt, säger Monica Westlund, enhetschef på X-trafik.

Sen pandemins utbrott i början på året så uppmanas all personal inom färdtjänst- och serviceresor att följa de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten och inte gå till jobbet om de har symtom.

Färdtjänstresenärer uppmanas också att precis som i den allmänna kollektivtrafiken, och i enlighet med de regionala skärpta allmänna råden, att just nu undvika onödiga resor och fundera om de kan lösa sina resebehov på annat sätt.

- Med munskydd till förarna, de befintliga hygien- och städrutinerna av fordonen samt att resenärerna tar ett eget ansvar och ser över sina resebehov så tar vi ett gemensamt ansvar för att bromsa smittspridningen, säger Monica Westlund.