​Nya riktlinjer för ensamåkning med färdtjänst i Gävleborgs län


Från 1 november kommer endast de kunder som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp att resa ensamma i fordonen när de gör en färdtjänstresa. Övriga färdtjänstkunder samplaneras med andra och reser maximalt tre resenärer samtidigt.

De nya riktlinjerna införs med anledning av att resandet med färdtjänst och annan anropsstyrd trafik har ökat under hösten samtidigt som det finns ett begränsat antal servicefordon att tillgå. Det är viktigt att alla som har ett behov av att resa ska få möjlighet till det.
 
X-trafik samordnar färdtjänstresor för hela Gävleborgs län. Beslutet om de nya länsövergripande riktlinjerna har gemensamt fattats av länets tio kommuner i samråd med X-trafik samt Region Gävleborgs smittskyddsenhet.

Precis som tidigare gäller det att som resenär att vara helt frisk och inte ha några förkylningssymtom för att göra en resa under pågående coronapandemi. Du som har underliggande sjukdomar och har behov av att resa ensam behöver kontakta din färdtjänsthandläggare.