Bollnäs nya resecentrum klart


Bollnäs kommun har byggt ett helt nytt resecentrum som samlar all kollektivtrafik på ett och samma ställe.
13 december kommer busstrafiken att köras därifrån.

Översiktsbild Bollnäs resecentrum


Nya hållplatser vid resecentrum

 
I den nya bussterminalen finns sju gater där bussarna stannar för på- och avstigning. För att resa går du in i bussterminalen och väntar vid angiven gate. Gaterna öppnas för påstigning först när en buss står på sin plats och då kan du kliva ombord. 
 
  • Regionalbussarna kör till/från gaterna B-G
  • Ersättningsbussar för tåg kör till/från gate X
  • Stadsbussarna får nya hållplatser H och I vid Järnvägsgatan 
  • Närtrafik, ledsagning, färdtjänst och sjukresor får en hållplats Z utanför stationshuset
  • Expressbussar får en hållplats Y vid Max-parkeringen på andra sidan järnvägsspåren 
     
Karta över hållplatser vid Bollnäs resecentrum
 

Nya körvägar i centrum


Stadsbussarna får från 13 december delvis nya körvägar inne i centrum och nya hållplatser är byggda längs Våggatan.
Att körvägarna ändras beror på att stadsbussarna ska köras i två riktningar vid den nya hållplatsen vid resecentrum.

Linje 1 Framnäs-Björktjära kör Järnvägsgatan till och från resecentrum.
Linje 2 Gärdet-Sjukhuset-Brånan kör Nygatan - Järnvägsgatan till och från resecentrum.
Linje 3 Ren kör Nygatan - Våggatan - Järnvägsgatan till och från resecentrum.
Linje 6 Blomkransen-Granberg kör Våggatan - Järnvägsgatan till och från resecentrum.

Karta över körvägar för stadstrafiken i Bollnäs centrum