Hjälp till att minska trängseln i kollektivtrafiken

 
  • Använd andra färdsätt när du har möjlighet, kanske du kan cykla eller gå?
  • Om möjligt res med en tidigare eller senare avgång och undvik rusningstrafik
    mellan kl 06.30-08.30 samt 14.30-17.30 då många reser.  
  • Det är fortfarande viktigt att vi håller avstånd till varandra.
  • Res inte om du har symtom som feber, hosta, snuva eller halsont.
Nya busstider

Från och med 17 augusti gäller hösttidtabell vilket innebär att fler bussturer körs i hela Gävleborgs län. Även SJ kommer att köra fler tågavgångar genom vår region.

Extra bussar som förstärkning

I så kallad rusningstrafik körs alla 200 bussar som finns tillgängliga i Gävleborgs kollektivtrafik. I den mån det går omfördelas fordon och extrabussar tillsätts där behovet finns. Det finns dock begränsat med resurser både när det gäller tillgång till bussar och till bussförare.
 
Från och med 17 augusti har X-trafik tagit in 30 extra bussar och bussförare som ska förstärka busstrafiken i länet vid behov. Bussarna som tas in extra kommer att se annorlunda ut än de ordinarie, sakna vissa funktioner som till exempel cykelställ och det beror på att de är inhyrda från andra trafikbolag utanför länet. Alla extrabussar saknar digital destinationsskyltning men annan skyltning kommer att kunna ses i framrutan på bussen. 

 


Så här kan en av de extra bussarna kan se ut.


X-tågen

På några tågavgångar i rusningstrafik kommer vissa åtgärder att göras där det är möjligt. En avgång som normalt körs med ett tvåvagnars X-tåg kan komma att bytas ut till ett trevagnarståg. Finns behovet, och X-tåg finns tillgängliga, kan två X-tåg kopplas samman för att öka antalet sittplatser för resenärerna ännu mer.
 
Dessa åtgärder ska bidra till att minska eventuell trängsel i kollektivtrafiken men genom att du själv som resenär funderar och ser över dina resvanor så bidrar vi tillsammans till en lösning.
 
Tack för att du hjälper till att minska trängseln och värnar om dina medresenärer!