Fri kollektivtrafik för ungdomar kan skapa hållbara resmönster


2010 införde Söderhamns kommun fri kollektivtrafik för alla barn och ungdomar mellan 7 och 19 år genom ”Ung i Söderhamn-kortet”, en satsning på att vara en attraktiv ort för sina unga kommuninvånare. X-trafik har nu undersökt vilka effekter den fria kollektivtrafiken gett.
- Undersökningen visar att Ung i Söderhamn-kortet ger positiva effekter på flera områden, samtidigt som fri kollektivtrafik för unga också medför att det blir mer rättvist och lika för alla, säger Eva Tjernström (S), landstingsstyrelsens ordförande.

Undersökningen har utförts genom att fråga ungdomarna, deras föräldrar och andra intressenter som till exempel föreningsliv, handel, polis och skola.
- Studien visar bland annat att ungdomarna tycker det är enkelt att resa kollektivt, att de får rikare socialt liv, ökad självständighet och att stressen för föräldrarna minskar, säger Peter Kollin, förvaltningschef på X-trafik.

Andra resultat från undersökningen är till exempel att barn och ungdomars attityder till kollektivtrafiken är mer positiva än föräldrarnas. Att skapa goda möjligheter för ungdomar att resa kollektivt kan därför gynna ett hållbart resande på sikt eftersom det är lättare att påverka i ung ålder.

Ung i Söderhamn-kortet påverkar även hur Söderhamns kommun uppfattas bland deltagarna i undersökningen.
- Bilden av kommunen har blivit mer positiv. Deltagarna är stolta över kommunens arbete och anser att det här är en satsning som gynnar kommunen på sikt, säger är Johnny Olofsson, infrastrukturstrateg Söderhamns kommun.

 Läs utredningen här
 Läs kortversion av utredningen här