Ung i biljetter

Beställning och hantering av biljetter

Kommunen/skolan beställer biljetter till det beräknade antalet berättigade ungdomar samt ett antal extra biljetter som behövs för utbyte av trasiga och tappade biljetter under året. 

Vid beställning av nya Ung i biljetter får kommunen/skolan en excelfil med samtliga biljettnummer. Det åligger kommunen att föra ett register över alla biljettnummmer för att till nästkommande år kunna meddela X-trafik vilka biljettnummer som ska återladdas med en ny Ung i biljett, för mer information se nedan. 

Kommunen/skolan ansvarar för att tilldela berättigade ungdomar Ung i biljetter samt att informera ungdomarna om att de ska behålla Ung i biljetterna inför varje ny period då dessa ska återladdas med en ny biljett. 

Ung i biljetten är personlig. Namn och födelsenummer ska skrivas på baksidan av Ung i biljetten för att vara giltig.


Beställning av Ung i biljetter 

Återladdning av Ung i biljetter 


Spärra biljett

Det åligger kommunen att meddela X-trafik när en Ung i biljett behöver spärras, antingen om den har blivit borttappad eller ifall ungdomen inte längre är berättigad till biljetten. Om det är många biljetter som behöver spärras vid samma tillfälle går det bra att skicka en excelfil som innehåller alla biljettnumren.

Spärra Ung i biljett

Tillkommande beställningar av biljetter under året

Eventuella tillkommande beställningar under året skickas ut med ett minimum av tio biljetter per beställning och skickas endast till handläggaren. 

Återladdning av biljetter

Ung i biljetterna har olika giltigheter, när det är dags att återladda biljetterna får respektive kommun/skola och handläggare information via e-post från X-trafik.

För att återladda befintliga Ung i biljetter med nya biljetter för kommande period ska den excelfil kommunen/skolan fick vid beställningen av biljetterna skickas in till X-trafik tillsammans med information om de biljettnummer som är aktuella för återladdning. Viktigt att komma ihåg är att även de extra biljetterna för utbyte av trasiga och tappade biljetter behöver återladdas.

Kommunen/skolan ansvarar för att gå igenom excelfilen och se över att det inte finns några dubbletter av biljettnumren samt att biljettnumren är korrekta och exempelvis inte saknar några siffror. Excelfilen får inte innehålla några spärrade biljettnummer.

Beställning och excelfil skickas via formuläret ovan eller via e-post till: bestallning.xtrafik@regiongavleborg.se


Till toppen
Senast ändrad 2024-02-13 12:48:28