Trafikinformation

Buss

Buss linje 68 från Mohed bstn kl 13:40 2022-01-25 är inställd.

Buss linje 68 från Mohed bstn kl  13:40 mot  Bergviksskolan ställs in på grund av tekniskt fel


Buss linje 64 från Bergviksskolan kl 13:52 2022-01-25 är inställd.

Buss linje 64 från Bergviksskolan kl  13:52 mot  Söderhamn Källgatan ställs in på grund av tekniskt fel


Linje 14 Gävle. Hållplatserna Sofia Magdalena och Holmkanalen är avstängda tills vidare

Framkomlighetsproblem på Nygatan gör så att bussen måste ledas om via Norra Skeppsbron.

Resenärer från Sofia Magdalena och Holmkanalen hänvisas till hållplats Gävle Strand.

Läs mer

Linje 64 och 68 i Söderhamn. Hållplats Kraften mot Söderhamn är avstängd under vintern.

Hållplatsen är avstängd då det är mycket stor risk för att bussen fastnar på hållplatsen när det är halt.


Busslinje 4 i Gävle är hållplats Domargränd, Vallbacksskolan och S Slottsgatan indragen

Hållplats Domargränd, Vallbacksskolan och S Slottsgatan är indragen för Gävle linje 4 pga vattenläcka. Hållplatsen beräknas vara stängd tillsvidare. Resande hänvisas till hållplats Södermalm och Fjärran Höjder.


Tåg