Trafikinformation

Buss

Omledning av linje 52 i Arbrå

Hållplatserna Ängslunda, Arbrå hälsocentral och Centralgatan trafikeras inte från 26/4 fram till sen höst. Resenärer hänvisas till hållplats Arbrå station. Omledningen görs på grund av ett VA-arbete på Storgatan


Linje 3 Gävle Furumovägen avstängd tills vidare

Ett vägarbete på Furumovägen gör att trafiken måste ledas om via Vallarstigen.

Resenärer från hållplatserna Stigslund och Furumovägen hänvisas till en tillfällig hållplats vid korsningen Tallåsvägen-Vallarstigen. Resenärer från Nybyggarevägen hänvisas till en tillfällig hållplats vid korsningen Vallarstigen-Hjortstigen.

Läs mer

Linje 21, 53, 58 Hälsingland. Förseningar kan förekomma på väg 84 mellan Ljusdal och Hudiksvall.

Beläggningsarbete gör så att vissa sträckor regleras med lots. Ta gärna en tidigare tur om ni har tider att passa. Beläggningsarbetet beräknas vara klart fredag 29 oktober.


Buss linje 49 från Hedesunda bstn - Gävle Maxim kl 9:00 körs med blå buss

Buss linje 49 från Hedesunda bstn - Gävle Maxim kl 9:00 körs med blå buss vilket gör att bussen inte syns på kartan i appen.


Linje 3 och 37 i Hudiksvall. Hållplatserna Fiskebyvägen och Björkberg är avstängd måndag 1 november till onsdag 3 november.

Asfaltering på Fiskebyvägen gör så att trafiken kommer att ledas om Djupegatan-Malnvägen-Östanbräcksvägen.


Tåg

Inställt X-tåg Ljusdals Resecentrum - Gävle Central kl 6:04 2021-10-26

X-tåget Ljusdals Resecentrum - Gävle Central kl 6:04 är inställt. Orsak: Tekniskt fel på fordonet. Resande hänvisas till nästa tåg.


Inställt X-tåg Gävle Central - Ljusdals Resecentrum kl 8:05 2021-10-26

X-tåget Gävle Central - Ljusdals Resecentrum kl 8:05 är inställt.  Orsak: Fordonsbrist. Buss ersätter på den berörda sträckan. Bussar beräknas avgå från hpl X 8.05


Inställt X-tåg Ljusdals Resecentrum - Gävle Central kl 11:07 2021-10-26

X-tåget Ljusdals Resecentrum - Gävle Central kl 11:07 är inställt. Resande hänvisas till tåg 88259 från Ljusdal kl. 12.07 till Gävle kl 13.50.


Totalavstängning av järnvägen mellan Gävle och Söderhamn 2 augusti-21 november

2 augusti till 21 november pågår ett banarbete mellan Gävle och Söderhamn och järnvägen är avstängd för all tågtrafik. Under avstängningen ersätts tågen med buss eller leds om.


Läs mer om hur du kan resa under avstängningen