Trafikinformation

Buss

Försening på buss linje 91 på grund av vagnfel

Vi har för närvarande försening för buss linje 91 från  Gävle Maxim - Sandviken Resecentrum kl 11:05 på grund av vagnfel.


Omledning av linje 52 i Arbrå

Hållplatserna Ängslunda, Arbrå hälsocentral och Centralgatan trafikeras inte från 26/4 fram till sen höst. Resenärer hänvisas till hållplats Arbrå station. Omledningen görs på grund av ett VA-arbete på Storgatan


Linje 3 Gävle Furumovägen avstängd tills vidare

Ett vägarbete på Furumovägen gör att trafiken måste ledas om via Vallarstigen.

Resenärer från hållplatserna Stigslund och Furumovägen hänvisas till en tillfällig hållplats vid korsningen Tallåsvägen-Vallarstigen. Resenärer från Nybyggarevägen hänvisas till en tillfällig hållplats vid korsningen Vallarstigen-Hjortstigen.

Läs mer

Linje 21, 53, 58 Hälsingland. Förseningar kan förekomma på väg 84 mellan Ljusdal och Hudiksvall.

Beläggningsarbete gör så att vissa sträckor regleras med lots. Ta gärna en tidigare tur om ni har tider att passa. Beläggningsarbetet beräknas vara klart fredag 29 oktober.


Linje 3 och 37 i Hudiksvall. Hållplatserna Fiskebyvägen och Björkberg är avstängd måndag 1 november till onsdag 3 november.

Asfaltering på Fiskebyvägen gör så att trafiken kommer att ledas om Djupegatan-Malnvägen-Östanbräcksvägen.


Tåg

Inställt X-tåg Ljusdals Resecentrum - Gävle Central kl 11:07 2021-10-26

X-tåget Ljusdals Resecentrum - Gävle Central kl 11:07 är inställt. Resande hänvisas till tåg 88259 från Ljusdal kl. 12.07 till Gävle kl 13.50.


Totalavstängning av järnvägen mellan Gävle och Söderhamn 2 augusti-21 november

2 augusti till 21 november pågår ett banarbete mellan Gävle och Söderhamn och järnvägen är avstängd för all tågtrafik. Under avstängningen ersätts tågen med buss eller leds om.


Läs mer om hur du kan resa under avstängningen