Trafikinformation

Buss

Omledning av linje 52 i Arbrå

Hållplatserna Ängslunda, Arbrå hälsocentral och Centralgatan trafikeras inte från 26/4 fram till sen höst. Resenärer hänvisas till hållplats Arbrå station. Omledningen görs på grund av ett VA-arbete på Storgatan


Förseningar kan förekomma på linje 82 och 54 i Ljusdals kommun fram till 1/10

Asfaltering och fräsning efter väg 84 gör så att det kan bli förseningar till er slutdestination.

Ta gärna en tidigare tur om ni har en anslutning som väntar i Ljusdal med kort bytestid.

Läs mer

Förseningar kan förekomma på linje 34 i Nordanstig kommun fram till 1/10

Asfaltering och fräsning efter väg 758 gör att det kan bli förseningar till er slutdestination.

Ta gärna en tidigare tur om ni har en anslutning med kort bytestid.

Läs mer

Linje 25 Järnvägsövergången i Hamrångefjärden stängd flertalet tillfällen 23/9-26/9

Flertalet hållplatser kan inte trafikeras dessa datum och tider. 23/9 11.00-20.00, 24/9 07.00-18.00, 25/9 07.00-18.00, 26/9 07.00-16.00

Dessa hållplatser är avstängda Lottavägen, Verkstadsvägen, Norrbacka, Frälsningsarmén, Gamla Ockelbovägen, Hagsta, Storvadsbro, Åbydal, Råvägen. Resenärer hänvisas till hållplatserna Bergby eller Hamrångefjärden.

Läs mer

Linje 3 Gävle Furumovägen avstängd 23 september 12.00 tills vidare

Ett vägarbete på Furumovägen gör att trafiken måste ledas om via Vallarstigen.

Resenärer från hållplatserna Stigslund och Furumovägen hänvisas till en tillfällig hållplats vid korsningen Tallåsvägen-Vallarstigen. Resenärer från Nybyggarevägen hänvisas till en tillfällig hållplats vid korsningen Vallarvägen-Hjortstigen.

Läs mer

Tåg

Totalavstängning av järnvägen mellan Gävle och Söderhamn 2 augusti-21 november

2 augusti till 21 november pågår ett banarbete mellan Gävle och Söderhamn och järnvägen är avstängd för all tågtrafik. Under avstängningen ersätts tågen med buss eller leds om.


Läs mer om hur du kan resa under avstängningen