Trafikinformation

Buss

Linje 14 kan inte trafikera hållplatserna Korpvägen och Urbergsterrassen

Resenärer hänvisas till hållplatserna Sörby ängar och Kristinaplan. Hållplatserna stängs onsdag 3 mars kl 14:00 och beräknas vara stängda några dagar.

Hållplatserna stängs på grund av en akut vattenläcka.

Läs mer

Hållplats Kraften i Bergvik indragen tillsvidare

Hållplats Kraften i riktning mot Söderhamn stängs tillsvidare.

Hållplatsen stängs då det är stora problem med halka där. Den beräknas vara stängd fram till våren.

Läs mer

Hållplatsen för linje 1 mot Bomhus är tillfälligt flyttad vid rådhuset i Gävle

Linje 1 är fortsatt flyttad till läge R på rådhuset så länge kajen är avstängd.


Hållplatsen för linje 1 mot Bomhus är tillfälligt flyttad vid Gävle central

Linje 1 är fortsatt flyttad till läge G på centralen så länge kajen är avstängd.


Tåg