Trafikföretagsrapport - inställd tur

För att rapportera om en inställd tur fyll i formuläret nedan.
Tack för din hjälp!

 
Trafikföretag  *
Namn på dig som rapporterar  *
Datum för händelsen  * ÅÅMMDD
Turen är...  *
Vilket omlopp gäller det?  *
Vilken linje gäller rapporten?  *
Vilken tur?  *
Ange starthållplats och tid
Av vilken anledning har turen ställts in?  *
Annat vad?
Övrig information