Nya linjesträckningar för stadstrafiken i Bollnäs från 11 december 


Arbetet med att förbättra kollektivtrafiken i Bollnäs har pågått under flera år. I december 2020 invigdes ett nytt resecentrum där både regionbussar och stadsbussar finns samlade. När det nya resecentrumet togs i bruk ändrades delvis också körvägarna för stadsbussarna inne i centrum. Från 11 december 2022 ändras linjesträckningen för stadslinje 1, 2 och 6. 
 
Linje 1 Centrum-Björktjära
Linje 1 byter riktning från resecentrum och kör Järnvägsgatan söderut och sedan Våggatan. En ny bussgata har byggts mellan Björktjära och Brånan för att binda ihop områdena Bollnäs väst och Bollnäs norr i en ny linjesträckning. Bussgatan innebär att linje 1 kan köras rakare och snabbare samtidigt som den återgår till att köra runt hela Björktjäraområdet igen. Två nya hållplatser, Björktjäratjärn och Målargatan, har byggts i varsin ände av bussgatan och de har båda nya väderskydd. 
 
Linje 2 Centrum-Heden
Att linje 1 får en helt ny sträckning påverkar även linje 2 eftersom den nya sträckningen för linje 1 delvis korsar den nuvarande sträckningen för linje 2 vid Gärdet och Bonden. Busslinje 2 görs rakare och snabbare för att förbättra för dem som ska resa mellan sjukhuset eller Hedenområdet och centrum. En ny vändslinga har byggts vid Hedenområdet med två nya hållplatser, Hedenområdet och Ängen, som båda har nya väderskydd. 

Linje 6 Centrum-Blomkransen-Granberg

Linje 6 byter riktning från resecentrum och kör Järnvägsgatan norrut, sedan Nygatan söderut förbi Brotorget och vidare ut på Lasarettsvägen.


Hur kan de som bor på området Brånan resa från 11 december?
De som bor på Brånan kan resa med linje 1 från hållplats Målargatan som ligger i början av den nya bussgatan eller gå till hållplats Ängen som ligger längs den nya vändslingan på Hedenområdet och resa med linje 2. En bit längre ner på Hedenområdet passerar även linje 100 som körs mellan Edsbyn-Bollnäs-Söderhamn. Vid de nya hållplatserna Målargatan och Ängen finns både väderskydd och cykelparkering. 
Stadslinje 3 och regionbussarna  kommer att köra på samma sätt som tidigare.