Köpvillkor företagskort

Dessa villkor tillämpas för beställning av X-trafiks företagskort via xtrafik.se/foretagskort

1. Omfattning
Överenskommelsen berättigar till köp av enkel-, 24-timmars- samt 30-dagarsbiljett ombord på X-trafiks bussar och X-tåg eller ett kundcenter.

Överenskommelsen omfattar resande på samtliga turer med X-trafiks bussar och X-tåg. Har 30-dagarsbiljetten kompletterats med ett SJ-tågtillägg gäller överenskommelsen även resor med SJs Snabbtåg, Intercity-tåg och Regionaltåg mellan de zoner 30-dagarsbiljetten är köpt för. Biljetten gäller hos SJ i 2 klass på lediga sittplatser, det går inte att boka sittplats. Vid resa med SJ ska biljettens kvitto kunna visas upp ombord på tåget. Biljetten gäller inte på SJ:s Nattåg.

2. Åtaganden

Företaget åtar sig att;

  • Utse en ansvarig person och att kontaktuppgifterna alltid är uppdaterade.
  • Informera anställda om avtalets existens och gällande regler.
  • Verka för att anställda i samband med tjänsteresor väljer X-trafik som transportalternativ samt att i övrigt stimulera nyttjandet av företagskortet.
  • Förvara företagskortet på ett betryggande sätt då det är en värdehandling.
  • Meddela X-trafik snarast vid förlust av kort på telefon 0771-9 10 10 9 alternativt till foretag.xtrafik@regiongavleborg.se, betalningsansvaret gäller fram till dess att kortet spärras.

X-trafik åtar sig att;

  • Kostnadsfritt tillhandahålla överenskommet antal företagskort.
  • Tillhandahålla specifikation över genomförda köp tillsammans med fakturan.


3. Betalning
X-trafik fakturerar Företaget månadsvis i efterskott med betalningstid om 30 dagar efter fakturadatum. Så länge fakturan understiger 500 kronor (inkl. moms) kommer faktureringen att skjutas upp till nästkommande månad. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt svensk lag.

4. Leverans
Kortet/en skickas till Företagets angivna leveransadress inom fem arbetsdagar från det att beställningen är gjord.

5. Uppsägning av avtalet
Båda parter kan säga upp avtalet. Detta skall i så fall ske skriftligen till den andra parten. Uppsägningstiden är tre månader. Om någon av parterna trots upprepade påpekanden inte fullgör sina åtaganden enligt detta avtal, kan den andra parten säga upp detta med en månads uppsägningstid.

6. Avtal
När Företaget genomför en beställning hos X-trafik godkänner ni samtidigt;

  • Ovanstående uppgifter.
  • Att X-trafik registrerar de uppgifter ni har lämnat i beställningsformuläret
  • Att X-trafik gör en kreditupplysning på Företaget

Till toppen 
Senast ändrad 2020-04-27 16:22:27