Färdtjänst - en del av kollektivtrafiken


Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Resan går mellan två adresser och man samåker med andra resenärer.

Färdtjänst får användas till så kallade fritidsresor, t ex för att hälsa på någon, åka och handla eller gå på bio.

Färdtjänsttillstånd
Tillståndet till färdtjänst är personligt och alla tillstånd är tidsbegränsade. Man måste själv ansöka om att få sitt tillstånd förnyat. Ansökan om förnyelse bör göras minst fyra veckor innan det gamla tillståndet går ut.

Du som har färdtjänst är skyldig att meddela förändringar som kan påverka tillståndet.

Tillståndet gäller för resor inom Gävleborgs län.

Service som ingår i färdtjänsten
Vid resa ska chauffören, vid behov och utan extra kostnad, hjälpa dig:
 • till och från port/ytterdörr eller motsvarande
 • att öppna fordonsdörrar
 • att komma i och ur fordonet
 • på/av med säkerhetsbältet
 • med handbagage och hjälpmedel
 • utskrift av kvitto på erlagd egenavgift

Ledsagare
Ledsagare beviljas efter särskilt beslut enligt färdtjänstlagen för den som inte kan resa på egen hand med den hjälp som normalt ges av chauffören. Behovet av hjälp ska vara knutet till resan.
 • en ledsagare ska kunna tillgodose den hjälp som behövs under själva transporten
 • den som är beviljad ledsagare får själv skaffa denne
 • ledsagare åker med utan kostnad
 • ledsagaren påbörjar och avslutar resan på samma adress som den färdtjänstberättigade

Medresenär
En medresenär får medfölja på resan.
 • medresenären betalar samma pris som vad en vuxen betalar för en färdtjänstresa
 • medresenären påbörjar och avslutar resan på samma adress som dig

Övrigt
 • Två barn under 7 år får följa med på samma villkor som i den allmänna kollektivtrafiken men du måste själv anmäla behovet till din tillståndsgivaren
 • Sällskapsdjur får tas med på resa men måste beviljas av tillståndsgivaren
 • max 2 kassar eller annat handbagage som föraren enkelt kan bära med sig på en vända får tas med

Trafikeringstid
Färdtjänst kan användas under följande tider:
måndag-torsdag kl 05.00 - 23.30
fredag, lördag samt helgdagsafton kl 05.00 - 02.30
söndag och helgdag kl 07.00 - 23.30

Beställning och avbokning av resa
För att din resa ska bli så bra som möjligt och för att undvika onödiga väntetider är det bra om du bokar den i så god tid som möjligt, helst dagen innan, men senast 90 minuter innan.

Beställning tel: 0771 - 64 64 65
Textförmedling: 90 160

Avbokning av redan beställd resa ska ske senast en timme före utlovad hämtningstid. Om avbokning ej sker kan du bli ersättningsskyldig för hela resekostnaden.

Öppettider på beställningscentralen 
måndag-fredag kl 06.00 - 22.00
lördag och helgdagsafton kl 07.00 - 22.00
söndag och helgdag kl 08.00 - 22.00
Önskad avresetid kan vid beställningen ändras med +/- 60 minuter.

Du som vill åka färdtjänst efter kl 22.00 beställer din resa innan serviceresor stänger för kvällen. Serviceresor vill veta följande när du beställer en resa:
 • ditt namn
 • ditt personnummer eller kundnummer
 • var du ska hämtas och vart du ska resa
 • önskad avresetid, eller (om du har en tid att passa) senaste ankomsttid
 • om ledsagare eller medresenär ska följa med
 • om du har något gånghjälpmedel med dig

Beställning/avbokning via mail eller sms

Mail 
bokning.serviceresor@regiongavleborg.se

SMS
SMS-nummer: 713 70
Meddelandetext: serviceresa mellanslag och bokningen.

Detta behövs för att kunna beställa resan: 
 • Namn
 • Personnummer eller kundnummer
 • Vilken dag och tid?
 • Var ska du hämtas?
 • Vart ska du åka?
 • Hur många är det som ska åka?
 • Hjälpmedel?
Ditt mail eller sms hamnar i turordning tillsammans med de som ringer och beställer resorna. Det innebär att mail och sms besvaras lika fort som ett telefonsamtal.

Mail och sms som skickas när serviceresor har stängt besvaras så snart man öppnar igen.

Sjuk- och behandlingsresor
Du får inte använda färdtjänst till sjuk- och behandlingsresor, detta gäller även tandläkarbesök.

Information om regler för sjukresor lämnas av Region Gävleborgs sjukreseenhet på telefon: 0771 - 65 01 01.


Riksfärdtjänst
En riksfärdtjänstresa är en resa man gör utanför Gävleborgs län och kan beviljas den som på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

För mer information kontakta X-trafiks färdtjänstenhet.
Telefon: 0771 – 12 12 11
E-post: fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se


Färdbevis för ledsagare på bussar och tåg

Alla som har beviljats färdtjänst kan få ett färdbevis för ledsagare (ledsagarbiljett) som gäller på X-trafiks bussar och X-tåg samt på Tåg i Bergslagen inom länet.

I stort sett hela länet trafikeras idag av så kallade låggolvsbussar och tågen har en ingång som är i nivå med perrongen. Många färdtjänstberättigade kan klara att åka med bussen/tåget om man får lite hjälp.

Med ledsagarbiljett betalar du ordinarie avgift på bussen/tåget. Din ledsagare reser gratis.

Om du som beviljats färdtjänst önskar en ledsagarbiljett kontakta X-trafik så skickar vi hem den till dig.


Om du har frågor om färdtjänst/riksfärdtjänst
Har du frågor om färdtjänst eller riksfärdtjänst är du välkommen att kontakta X-trafik.
Telefon: 0771 – 12 12 11
E-post: fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se


Till toppen
Senast ändrad 2022-12-29 07:55:42