Arbetstid, studietid eller vilotid. 

Använd restiden till det som är viktigt för dig. Vill du planera arbetsdagen, plugga inför tenta eller kanske bara vila en stund? Kollektivtrafiken gör samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för att resa till och från arbete, utbildning och fritidsaktiviteter. Dessutom kan du passa på att använda tiden till det som är viktigt för dig. 

X-trafik och SJ har tillsammans skapat större resmöjligheter för de som lever och bor i Gävleborgs län. Utbudet av tågavgångar har ökat och nu kan man åka ungefär varje timme på sträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall på vardagar. 
För dig som vill resa utanför länet till Uppsala-Arlanda-Stockholm eller Sundsvall kan SJ erbjuda många avgångar. 
Biljettsamarbetet innebär också att alla X-trafiks 30-dagars och årsbiljetter för alla åldrar kan kompletteras med ett SJ-tågtillägg som ger dig tillgång till alla tågavgångar inom länet samt till/från Sundsvall. 

Tillägget kostar 200 kr/månad för alla och köps samtidigt som din 30-dagarsbiljett eller årsbiljett på X-trafiks kundcenter, i webbshopen samt på bussar och X-tåg.

 
Prisexempel
vuxen
 30-dagarsbiljett
30-dagarsbiljett+
SJ-tågtillägg (200 kr)
Enkelbiljett
X-tåg
Enkelbiljett
SJ*
Ljusdal-Bollnäs 
 936 kr
 1136 kr
 48 kr
 Från 95 kr
Bollnäs-Gävle
1352 kr
(länsbiljett)
 1552 kr
 81 kr
 Från 95 kr
Ockelbo-Gävle
 936 kr
 1136 kr
 48 kr
 Från 95 kr
* Biljett kan inte köpas ombord. Se sj.se för information och priser.


Lämnar du bilen hemma någon dag kan du köpa en mobilbiljett i appen - en enkel resa med X-tåget på sträckan Ljusdal-Bollnäs kostar 48 kr för vuxen.
Känner du att du vill prova på att resa oftare på samma sträcka köper du en periodbiljett för 30-dagar med SJ-tågtillägg (1136 kr), då kostar resan bara ca 57 kr tur och retur. 

Här kan du se vad din bil kostar för att kunna jämföra priset på dina resor.


Miljö   
Bland motordrivna färdmedel är tåg och buss bland de mest miljövänliga alternativen. Vi använder bilen betydligt mer än alla andra trafikslag vilket gör att vätrafiken släpper ut mycket mer klimatgaser än andra trafikslag.
Att ersätta så många bilresor som möjligt med miljövänligare alternativ – resfria möten, gå, cykla, ta bussen eller tåget – ger därför störst effekt på miljön.

Hos Trafikverket kan du läsa mer om trafikens påverkan på miljön och här kan du räkna ut hur mycket din bil släpper ut.


Hälsa och säkerhet

Kollektivtrafik - en investering i samhällsnytta
Kollektivtrafik är inget självändamål. Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och service. Dessutom skapar kollektivtrafiken nytta för samhället, till exempel genom att vidga arbetsmarknadsregionerna och minska klimatutsläppen.

  • Minskar klimatutsläppen
  • Vidgar människors arbetsmarknader
  • Ökar möjligheten för arbetslösa att få jobb
  • Ger vardagsmotion
  • Minskar antalet dödade och skadade i trafiken
Det här är bara några av de saker som kollektivtrafiken bidrar till. Hos Svensk Kollektivtrafik kan du läsa mer.