Serviceresor

Inom Serviceresor finns X-trafiks Beställningscentral för anropsstyrd trafik. Där bokar du bland annat resor med färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, omvårdnads-, skol- respektive särskoleresor och flextrafik. Verksamheten är öppen alla dagar, se respektive meny för mer information och kontaktuppgifter. Kontakt med Serviceresor via e-post serviceresor.xtrafik@regiongavleborg.se.

För boende i Bollnäs, Hofors, Nordanstig, Ockelbo och Söderhamns kommuner handlägger X-trafik färdtjänst- och riksfärdtjänstfrågor. Du tar kontakt via 0771-12 12 11 eller fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se. Boende i övriga kommuner i Gävleborgs län ta kontakt med färdtjänsthandläggaren i din hemkommun.