Skolbiljett

Alla elever som är berättigade till skolskjuts eller är resebidragsberättigade får en skolbiljett för resor till och från skolan av kommunen. Biljetten kan inte köpas av privatpersoner.

Biljetten är personlig och skall för att vara giltig, vara märkt med namn och skola. Den gäller på X-trafiks bussar och X-tåg för obegränsat antal resor från morgonen fram till kl 18.00 under skoldagar. Gäller även för resa med Tåg i Bergslagen inom länet, tillsammans med kvitto som visar giltigheten på biljetten.

Kortet ska sparas av eleven under sommarlovet och kommer automatiskt att laddas med en ny skolbiljett inför kommande läsår.

På skolbiljetten får du inte ladda reskassa eller periodbiljett. Om du tappar din skolbiljett och anmäler den förlorad spärras resekortet. Tappa-bort-garantin gäller endast skolbiljetten och ersätter inte om du har fler biljetter laddade på resekortet.