Trafikinformation

Här publicerar vi alla planerade förändringar i trafiken. För tillfälliga och plötsliga förändringar hänvisar vi till Trafikupplysningen på tel. 0771-9 10 10 9.
Centrumhållplatsen i Gävle ska byggas om.
Centrumhållplatsen i Gävle ska byggas om. Under tiden för ombyggnationen kommer hållplatserna mellan Nygatan och Norra Strandgatan att flyttas till Nygatan och busstrafiken ledas om. Det innebär att hållplats Södermalm inte kan trafikeras. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats på Brunnsgatan. Detta gäller fr.o.m. 21 mars.

Se karta

Hållplats Vasaskolan N, Nynäshallen och Borgarskolan i Gävle kan inte trafikeras av linje 1, 2 och 4
Hållplats Vasaskolan N, Nynäshallen och Borgarskolan i Gävle kan inte trafikeras av linje 1, 2 och 4 p.g.a. ett omfattande VA-arbete på Valbogatan. Resenärer hänvisas till hållplats Centrum Rådhuset. Gäller fr.o.m. måndag 3 april t.o.m. torsdag 30 November 2017.

Se karta

Hållplats Vasaskolan N, Nynäshallen och Borgarskolan i Gävle kan inte trafikeras av linje 12 och 99.
Hållplats Vasaskolan N, Nynäshallen och Borgarskolan i Gävle kan inte trafikeras av linje 12 och 99 p.g.a. ett omfattande VA-arbete på Valbogatan. Resenärer hänvisas till Centrum Rådhuset eller hållplats Stadsträdgården i riktning mot Sätra för linje 12 respektive Valbo för linje 99. Gäller fr.o.m. måndag 3 april t.om. torsdag 30 November 2017.

Se karta

Linje 172 slutar trafikera Söderhamn Sjukhuset (Trädgårdsg.)
Buss linje 172 kommer fr.o.m. 2017-06-19 inte trafikera Söderhamn Sjukhuset (Trädgårdsg.). Rsenärerer hänvisas till Söderham Sjukhusentrén.
Indragna hållplatser från och med 19 Juni
I samband med tidtabellsskiftet 19 juni dras följande hållplatser in: Färnebo Hälsocentral, Gävle Hille församlingsgård, Gävle Hille kyrka, Högs-Holm, Jobsmyra, Patron Uhrs väg, Rosen och Åsak
Förseningar på Buss linje 51, 57, 173 och 300 på grund av vägarbete
Till den 22 juli kan förseningar förekomma på linje 51, 57, 173 och 300 pga. Vägarbete.
Gävle triathlon 2017-07-23
Söndagen den 23 juli har idrottsevenemanget Gävle triathlon stor påverkan på busstrafiken i de centrala delarna av Gävle. Se information för respektive linje nedan.

UL

Linje 49

Linje 41 och 91

Liinje 25 och 95

Linje 17

Linje 14

Linje 12

Linje 4

Linje 3

Linje 2

Linje 1

Hållplats Norrtullskolan i Söderhamn flyttas
Hållplats Norrtullskolan på linje 3 flyttas till Norrtullsgatan. Det är ordinarie läge från torsdag den 5 januari.

Se karta


Hudiksvall Buss linje 9 trafikerar ej Hudiksvall Djuped, Hudiksvall Köpmanberget och Hudiksvall HIAB vakten mellan 2017-07-27 - 2017-07-30 p.g.a. Hudikkalaset. . Resenärer hänvisas till Stena metall och Helenedalskiosken.
Hållplats Maxim i Gävle är tillfälligt flyttad
Hållplats Maxim på Muréngatan är under perioden 2016-01-26 - 2017-12-31 flyttad pga vägavstängning. Hållplatsen är flyttad till Södra Centralgatan för av- och påstigande.

Se karta