Allmänna villkor

Alkohol
Du får inte dricka alkoholdrycker på bussar eller tåg. Med tanke på olycksrisken, kan du nekas att åka med om du är kraftigt berusad.

Bagage
Du får alltid ta med dig handbagage, sådant som du utan besvär kan bära själv. Gäller även hopfällbar mindre cykel, t ex microbike.

Barn och barnvagnar
Barnvagnar med barn i får tas med utan avgift om det finns plats i bussen. Barn i barnvagn reser alltid gratis tillsammans med betalande (gäller ej Vuxen + barnrabatt). Barn under 7 år bör ej resa ensamt.

Biljettkontroll
Den som reser utan giltig biljett får betala 1200 kronor i tilläggsavgift. Du är själv skyldig att se till att du har giltigt färdbevis. Särskilda kontrollanter gör regelbundet biljettkontroll där X-trafiks färdbevis gäller.

Bytestid
När du reser på enkelbiljett i 1-3 zoner har du 2 timmar på dig att byta till annan buss eller X-tåg. Reser du i 4 zoner eller fler är bytestiden 4 timmar.

Bälten
Om du åker med en buss som har bälten är du enligt lagen skyldig att använda det.

Cyklar
Om det finns plats får du ta med cykel till en kostnad av 30 kronor. X-tågen kan ta max 2 cyklar per tur i särskilda cykelställ. I stadstrafik kan du inte ta med cykel.

Djur
Två stycken hundar, katter eller andra sällskapsdjur får du ta med dig utan extra kostnad. Skyltar visar var i bussen/X-tåget du får sitta med djur.

Vuxen + barnrabatt
Upp till 2 vuxna över 20 år och upp till 4 barn under 16 år reser till priset av 1 vuxen och 1 barn (minst en vuxen och ett barn måste resa med för att rabatten ska kunna nyttjas).Ytterligare barn i barnvagn kan ej tas med gratis. Erbjudandet gäller för enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter i alla zoner (kan ej köpas som mobilbiljett). 

Förlorat eller skadat kort
Genom vår "tappa-bort-garanti" kan du som förlorat din årsbilljett, seniorbiljett, 30-dagarsbiljett, fritidsbiljett eller reskassa få en ny biljett.
Läs mer om förlorad års- eller seniorbiljett
Läs mer om förlorad reskassa, 30-dagars- eller fritidsbiljett 

Går ditt kort sönder får du naturligtvis enkelt ett nytt på något av våra kundcenter. Du kan även ringa Trafikupplysningen på 0771-9 10 10 9.

Glömt något?
Om du tappat eller glömt något ombord, ring 0771-9 10 10 9. Trafikupplysningen kan ge dig besked om vart du kan vända dig eller läs mer här.

Kortavgift
När du köper ett helt nytt kort på kundcenter, buss eller X-tåg betalar du en kortavgift på 30 kronor. När du sedan laddar kortet igen tillkommer ingen kostnad. 

Ledsagare
En ledsagare åker gratis på X-trafiks bussar och X-tåget tillsammans med färdtjänstberättigad som har X-trafiks "ledsagarbiljett". Den färdtjänstberättigade betalar vanlig biljett.

Ledsagarservice
Du som behöver ledsagning vid byte mellan buss-tåg, tåg-tåg eller färdtjänst-tåg kan få det kostnadsfritt på de större stationerna. För bokning ring 0771-49 79 39.

Lågt insteg
De flesta av våra busslinjer körs med bussar utan trappor. I reseplaneraren på hemsidan finns information om vilka bussar som har trappor. Sådana turer har anmärkningen X. Du kan också ringa Trafikupplysningen på tel 0771-9 10 10 9 för att få denna information.

Mat och dryck
Är gott men inte tillåtet att äta på bussarna.

Om du behöver hjälpmedel
Du som behöver en rullstol eller rollator för att ta dig fram, får naturligtvis ta med den när du åker med oss. Har du färdbevis för ledsagare, åker ledsagaren gratis.

Rullstolsgaranti finns och det innebär att du som inte kan resa med den buss du planerat, på grund av platsbrist, skadad ramp/hiss eller liknande, har möjlighet att få hjälp med taxi via Serviceresor på tel. 0771-49 79 39.

Rullskridskor och skateboards
Du får inte ha rullskridskorna på eller åka ombord. Skälet är säkerhet för dig och andra.

Rökförbud
Rökning samt nyttjande av e-cigarett är inte tillåten ombord på X-trafiks bussar och X-tåg eller i väderskydden vid våra hållplatser.

Tid för byten
För att en anslutning ska kunna upprätthållas krävs minst 5 minuters bytestid mellan buss-buss, 10 minuter mellan buss-tåg och 10 minuter mellan tåg-tåg. Tala med föraren eller tågvärden om du vill byta, så får du hjälp vid förseningar.

Tilläggsbiljett
Giltig enkelbiljett, 30-dagarsbiljett och årsbiljett kan användas som delbetalning vid resa som startas eller avslutas inom biljettens giltighetsområde med X-trafiks bussar och X-tåg. Biljetten ska visas för föraren eller tågvärden när du köper din tilläggsbiljett. Tilläggsbiljett kan betalas med reskassa, med kontokort eller kontant. Den gäller för omstigning vid direkt resa, inte för återresa. För varje zongräns som passeras betalar man 20 kr för vuxen, 15 kr för 20-25 år och 10 kr för 7-19 år.
Tyst på tåget
Vissa av våra X-tåg är utrustade med en tyst avdelning. Där ska den som vill ha lugn och ro för att arbeta eller vila i första hand kunna sitta.

Växling
Ombordpersonalens växelkassa är begränsad och är därför skyldig att växla högst 100 kronor vid köp av biljetter ombord.

Senast ändrad 2018-09-04 08:15:57