Villkor för Prova på-kampanj
 
  • Du är över 18 år
  • Du ska resa till och från arbete, studier eller på fritiden med bil minst tre dagar per vecka. ​Reser du bara ibland med kollektivtrafiken och har möjlighet att resa mer kan du också ansöka.
  • Du ska kunna resa under perioden 6-26 november 2023, i snitt minst tre dagar per vecka*.
  • Du har en fungerande e-postadress som du även anger i din ansökan. Samma e-postadress kan inte användas för flera ansökningar, används samma e-postadress för flera ansökningar sparas endast den första ansökan.
  • Du ska besvara två uppföljningsundersökningar, en som skickas via e-post och en telefonundersökning som handlar om dina resvanor.

Genom att delta i X-trafiks Prova på-kampanj och få möjlighet att resa kostnadsfritt i 21 dagar ingår du ett avtal med X-trafik där ovanstående villkor ska uppfyllas.

* "I snitt minst tre dagar per vecka" betyder att du vissa veckor kan resa mindre och andra veckor mer men ändå uppfylla villkoren.

Får du ett prova på-kort men inte uppfyller ovanstående villkor måste du meddela oss snarast på marknad.xtrafik@regiongavleborg.se
annars kan du komma att bli fakturerad kostnaden för prova på-kortet (1366 kr).         

Fler frågor och svar om Prova på-kampanjen hittar du här: https://xtrafik.svaradirekt.se/villprova/FAQ.aspx