Villkor för prova på kampanj
 
  • Du är över 18 år
  • Du ska resa till och från arbete eller studier med bil minst tre dagar per vecka samt har en fungerande mejladress. Reser du bara ibland med kollektivtrafiken och har möjlighet att resa mer kan du också ansöka.
  • Du ska kunna resa under perioden 2-22 maj 2022, i snitt minst tre dagar per vecka*.
  • Du har en fungerande e-postadress som du även anger i din ansökan. Samma e-postadress kan inte användas för flera ansökningar, används samma e-postadress för flera ansökningar sparas endast den första ansökan.
  • Du ska besvara två uppföljningsundersökningar, en som skickas via e-post och en telefonundersökning som handlar om dina resvanor.

Genom att delta i X-trafiks prova på-kampanj och få möjlighet att resa kostnadsfritt i 21 dagar ingår du ett avtal med X-trafik där ovanstående villkor ska uppfyllas. * "I snitt minst tre dagar per vecka" betyder att du vissa veckor kan resa mindre och andra veckor mer men ändå uppfylla villkoren.

Får du ett prova på-kort men inte uppfyller ovanstående villkor måste du meddela oss snarast på marknad.xtrafik@regiongavleborg.se
annars kan du komma att bli fakturerad kostnaden för prova på-kortet (1169 kr).